Msze Święte:

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
Dzień powszedni: 6:30, 18:00

    

Kurs wprowadzający w lekturę Biblii

Przeworsk 2016/2017

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Przeworsku, przy parafii farnej pw. Ducha Świętego, ul. Kościelna 7.

Celem kursu jest przygotowanie do owocnej, duchowej lektury Pisma Świętego. W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Kurs rozpocznie się uroczystą Mszą św. w Bazylice Grobu Pańskiego, w dniu 15 października o godz. 1000. Zajęcia będą prowadzone w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca, od godz. 900 do 1500 (do końca czerwca 2017). Kurs jest bezpłatny i adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Kurs prowadzi moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

Aby zostać przyjętym na kurs, należy zgłosić się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (zob. w załączniku) na adres: xjmiazga@gmail.com, albo wzięcie formularza z kościoła i po wypełnieniu zwrócenie go w zakrystii lub kancelarii parafialnej.


Kurs wprowadzający w lekturę Biblii

Formularz zgłoszeniowy

1.   Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.   Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.   Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.   Kontakt (telefon, e-mail) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.   Wykształcenie i zawód ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.   Parafia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.   Zaangażowanie w życie parafii, udział w jakiejś grupie parafialnej ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.   Mój dotychczasowy kontakt z Biblią ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                        Podpis


…………………………………                                                                                                                     ………………………..

Piesza pielgrzymka do Jodłówki 2016-09-17

    

    

    

    

Festyn parafialny 2016-09-11

    

    

    

    

    

Zaproszenie chętnych: dorosłych i młodzież na spotkanie

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym - każdy wtorek o godz. 19:00  

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11.28

Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego – „To sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Jest to modlitwa o charakterze prośby, gdzie zespół osób wstawia się do Boga w intencjach (prośbach) drugiego człowieka. Głównym celem modlitwy wstawienniczej jest oddanie chwały Panu Bogu i Jego uwielbienie w życiu osoby, która o taką modlitwę prosi. Modlitwa wstawiennicza nie zastępuje sakramentu pokuty i nigdy nie wiąże się z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń, natomiast niesie ze sobą wiele łask. Jej skutkiem może być nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca oraz nawrócenie uczynione mocą Jezusa Chrystusa.

Warunkiem udziału w modlitwie wstawienniczej są :

  1. Osobisty udział oraz własna, nieprzymuszona przez nikogo wola wzięcia udziału w modlitwie.

  2. Jeśli to możliwe i nic nie stoi na przeszkodzie stan łaski uświęcającej.

  3. Rozmowa, która jest przeprowadzana z każdą osobą, która o taką modlitwę prosi. Służy ona głównie zapoznaniu się z intencją modlitwy. Rozmowa zawsze wiąże się z zachowaniem tajemnicy przez wszystkich uczestników modlitwy.

  4. Ustalenie terminu modlitwy.

 

Posługa modlitwą wstawienniczą przez naszą wspólnotę odbywa się w środę, czwartek i piątek o godzinie 19:00, po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu terminu modlitwy.

Osoby potrzebujące modlitwy wstawienniczej proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 503 341 437.

23 Wrzesień 2016


Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 9

Czytaj dalszą część...

Znalezione obrazy dla zapytania abp hoserAbp Hoser o aborcji: Są to sytuacje życiowe na tyle trudne i powikłane, że…

Ludzkie życie jest wartością nadrzędną i pod żadnym warunkiem nie wolno go niszczyć. Konieczne jednak wydaje się konkretne wsparcie kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji – podkreślił abp Henryk Hoser.

Odnosząc się do zaplanowanej dziś w Sejmie debaty nad nowymi projektami ustawy antyaborcyjnej przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zwraca uwagę, że mamy obecnie do czynienia z wojną ideologiczną, którą bardzo trudno wygrać, Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski

23 Wrzesień 2016


Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 17

Czytaj dalszą część...

Znalezione obrazy dla zapytania eucharystiaUzdrowiona mocą Eucharystii

Miałam dość poważne, długotrwałe, kobiece problemy zdrowotne.

Noszę w sobie od jakiegoś czasu pragnienie podzielenia się doświadczeniem obecności i działania Eucharystii w moim życiu. Wszak 10 trędowatych zostało oczyszczonych, a tylko jeden oddał chwałę Bogu. Nie chcę być wśród tych dziewięciu… Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski

3 Wrzesień 2016

Już św. Matka Teresa

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 55

4 września (niedziela) w Rzymie odbędzie się kanonizacja bł. Matki Teresy z Kalkuty. Poznajcie 10 myśli założycielki zakonu Misjonarek Miłości.

Znalezione obrazy dla zapytania matka teresa

 

1. Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie.

 

2. Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucali kamyk do morza.

 

3. Aborcja niszczy nie tylko życie dziecka, ale także sumienie matki.

Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski


Strona 1 z 8212345678910Koniec »