Msze Święte:

Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
Dzień powszedni: 6:30, 18:00

Niech Zmartwychwstały na nowo napełni Was Swoją miłością i światłem nadziei. Pozwoli tak mocno doświadczyć Swojej obecności, że usunie ona wszelką wątpliwość i otworzy Was na nowe dary – tego życzą wraz z darem modlitwy

duszpasterze parafii

Stowarzyszenie Kulturalne Gloria organizuje pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT”. Dokumenty można składać w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia. Organizatorzy w ciągu 7 dni wypełnią formularze PIT i przekażą zeznanie do urzędu skarbowego przez internet. W tym celu potrzebne jest udokumentowane podanie przychodu podatnika za rok 2013. Prosimy dla ułatwienia o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zapraszamy do skorzystania i przekazania 1% swojego podatku na pomoc organizacyjną związaną z budową kościoła.

 

Dziękujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz

Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku

KRS 0000267831

   

Wieczór Uwielbienia 2015-04-10

   

   

   

Wizytacja kanoniczna 2015-03-20

    

    

Zaproszenie chętnych: dorosłych i młodzież na spotkanie

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym - każdy wtorek o godz. 19:00  

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” Mt 11.28

Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego – „To sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Jest to modlitwa o charakterze prośby, gdzie zespół osób wstawia się do Boga w intencjach (prośbach) drugiego człowieka. Głównym celem modlitwy wstawienniczej jest oddanie chwały Panu Bogu i Jego uwielbienie w życiu osoby, która o taką modlitwę prosi. Modlitwa wstawiennicza nie zastępuje sakramentu pokuty i nigdy nie wiąże się z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń, natomiast niesie ze sobą wiele łask. Jej skutkiem może być nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca oraz nawrócenie uczynione mocą Jezusa Chrystusa.

Warunkiem udziału w modlitwie wstawienniczej są :

  1. Osobisty udział oraz własna, nieprzymuszona przez nikogo wola wzięcia udziału w modlitwie.

  2. Jeśli to możliwe i nic nie stoi na przeszkodzie stan łaski uświęcającej.

  3. Rozmowa, która jest przeprowadzana z każdą osobą, która o taką modlitwę prosi. Służy ona głównie zapoznaniu się z intencją modlitwy. Rozmowa zawsze wiąże się z zachowaniem tajemnicy przez wszystkich uczestników modlitwy.

  4. Ustalenie terminu modlitwy.

 

Posługa modlitwą wstawienniczą przez naszą wspólnotę odbywa się w środę, czwartek i piątek o godzinie 19:00, po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu terminu modlitwy.

Osoby potrzebujące modlitwy wstawienniczej proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 503 341 437.

4 Kwiecień 2015

Grób, który otwiera niebo

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 62

On się modli za moje dziadostwo!

Już Wielka Sobota.

Boże dziękuję Ci za tegoroczną Wielką Sobotę i tegoroczne Triduum Sacrum.

Boże uwielbiam Cię w tych niesamowitych, świętych i tak realnych paschalnych celebracjach …

Boże Miłosierny uwielbiam Cię we wszystkich świątecznych spowiedziach, a szczególnie w tych osobach, które po kilku miesiącach, roku, czy nawet latach przychodzą „wykiprować” grzechy, a odchodzą dotknięci Twoją Miłością. I błagam i na klęczkach błagam, nie pozwól im pozostać samymi, nie pozwól im wrócić do życia – nic w nim nie zmieniwszy, nie pozwól im odebrać Słowa, które w nich zasiałeś, strzeż ich od starych ścieżek… Amen.

Jezus ZOSTAŁ zabity, a teraz jest w grobie!

To niby oczywiste, ALE czy TY w to WIERZYSZ?! No szczerze – byłeś poświęcić jajka i te Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski

3 Kwiecień 2015

Jak umierał Jezus?

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 65

Wyobrażenia chrześcijan na temat męki i śmierci Jezusa ukształtowane są nie tylko przez ewangeliczne opisy, ale także przez sztukę i szeroko pojętą tradycję liturgiczną: pieśni, nabożeństwa, misteria męki. Dzisiaj pojawia się coraz więcej świadectw zbliżonych do ówczesnej rzeczywistości. Wiemy już znacznie więcej – chociażby dzięki „Pasji”  Mela Gibsona. Film, w którym w niezwykle realistyczny sposób pokazano cierpienie i śmierć Jezusa, przeorał świadomość wielu chrześcijan.

ks. Mateusz  Rutkowski

3 Kwiecień 2015

Nasz pokarm…

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 91

Eucharystia na nowo odkryta

Zamieszczamy opis Mszy św. przeżytej mistycznie przez boliwijską stygmatyczkę i wizjonerkę Catalinę Rivas. Władze kościelne Cochabamby, którym podlega Catalina, rozpowszechniają orędzie przez nią otrzymane od 1997 r.

"Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców" (Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii, 11).

Poprzez mistyczne doświadczenia spisane przez Catalinę (Katyę) Rivas, boliwijską stygmatyczkę, Pan Jezus i Matka Boża pragną nauczyć nas Kliknij aby czytać dalej... »

ks. Mateusz  Rutkowski


Strona 1 z 7212345678910Koniec »