SEMINARIUM ODNOWY WIARY

26 września o godzinie 19:00 w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje „Seminarium Odnowy Wiary” dla młodzieży i osób dorosłych. Cotygodniowe spotkania trwają około 90 minut, a konferencje głosi ks. Bartłomiej Zakrzewski. Podczas spotkań w grupach  staramy się  pogłębić swoje życie duchowe i  odkrywamy piękno modlitwy z Pismem Świętym. Zapraszamy wszystkich pragnących dołączyć na nasze spotkania, aby ożywić swoją modlitwę i relację z Bogiem oraz tych, którzy chcą odnowić lub rozpocząć swoją przygodę na drodze wiary, aby żyć na nowo.

 BÓG OJCIEC KOCHA CIEBIE OSOBIŚCIE

UZDROWIENIE W MOCY JEZUSA

MODLITWA O UZDROWIENIE

ROZEZNAWANIE DUCHÓW

ZAWIERZYĆ JEZUSOWI

JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM PANEM I ZBAWICIELEM – HOMILIA

OBDAROWANIE DUCHEM ŚWIĘTYM – MODLITWA I KONFERENCJA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM