II Podkarpackie Forum Obywatelskie w Rzeszowie

W dniu 18 listopada 2017 r. dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku wzięło udział w II Podkarpackim Forum Obywatelskim, które odbyło się w Rzeszowie. Ważnym dla Stowarzyszenia punktem było szkolenie „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów”, a także debata „Współpraca międzysektorowa – jaka jest a jaka powinna być?”.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się pod następującym linkiem: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/7153/dyskutowali-o-wspolpracy-pomiedzy-trzecim-sektorem-a-samorzadem-i-rzadem

Zarząd Stowarzyszenia planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach konkursu, by w szerszym stopniu móc realizować zadania statutowe. W związku z tym Stowarzyszenie musi zgromadzić środki własne. Prosimy, więc ludzi dobrej woli, którym działalność kulturalna, sportowa i ekologiczna nie jest obojętna o darowizny na nasze konto bankowe z dopiskiem „na działalność statutową”.

Bank Spółdzielczy w Przeworsku 44 9106 0008 2006 0014 0461 0001