Pomoc w wypełnieniu zeznań podatkowych „PIT” za 2017 r. oraz program do ich wypełnienia

Przyjdź, skorzystaj z pomocy i przekaż 1% należnego podatku
na zadania statutowe
Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku
KRS 0000267831

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” organizuje pomoc
w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT”.

Dokumenty za rok 2017, potrzebne do sporządzenia zeznania można składać
w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia lub w zakrystii po Mszy św..
Organizatorzy w ciągu 7 dni wypełnią formularze PIT
i przekażą zeznanie do urzędu skarbowego przez internet.
W tym celu potrzebne jest udokumentowane podanie przychodu podatnika za rok 2016.
Prosimy dla ułatwienia o podanie numeru tel. kontaktowego.
Jeśli podatnik nie posiada danych umożliwiających wysyłkę zeznania przez internet, organizatorzy wypełnią formularz PIT w wersji papierowej
i przekażą wydruk podatnikowi.
Wówczas podatnik sam musi przekazać takie zeznanie do urzędu skarbowego.

Celem stowarzyszenia jest rozwój kultury i edukacji a w szczególności:

 • Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej.
 • Popularyzowanie postaw prospołecznych, proekologicznych, charytatywnych  i dobrowolnych.
 • Działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje cel poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” i innych zespołów  artystycznych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wypraw turystycznych,  krajoznawczych i ekologicznych oraz wszelkich form zabawy, wypoczynku i rekreacji.
 3. Kreowanie działań i zachowań przyjaznych środowisku.
 4. Opracowywanie i wydawanie materiałów o tematyce kulturalnej, edukacyjnej  i ekologicznej.
 5. Pomoc w organizowaniu wolontariatu.
 6. Prowadzenie portalu internetowego.
 7. Prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i eksperckiej.
 8. Wspieranie organizacyjne i finansowe lokalnych inicjatyw.
 9. Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją.
 10. Współpracę z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, firmami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
 11. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem, , które okażą się istotne dla  rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
Jeżeli nie potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu
lub chcesz by twoja darowizna została przekazana naszemu Stowarzyszeniu anonimowo,
skorzystaj z linku do programu
umieszczonego na banerze,
w którym wypełnisz PIT i wyślesz
do Urzędu Skarbowego,
przekazując tym samym 1% Stowarzyszeniu,
którego KRS jest już wpisany.  
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku