Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej w Jarosławiu

W ostatni weekend stycznia w jarosławskim Opactwie odbyły się Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej, które poprowadzili przedstawiciele łódzkich Wspólnot – „Mocni w Duchu” i „Zawierzenie”. Wszyscy pragnący modlić się wstawienniczo  ze wspólnot Odnowy archidiecezji przemyskiej brali udział  w codziennej Mszy św., w sobotę pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, w konferencjach oraz modlitwach w trzyosobowych  grupkach. Z naszej Wspólnoty na  rekolekcje wyjechało 26 osób. Uczestnikom towarzyszył również ks. Rafał Szykuła, który głosił Słowo Boże w piątek i niedzielę.  Podczas rekolekcji uczestnicy mieli okazję udoskonalić swój warsztaty modlitwy wstawienniczej. Prowadzący wskazywali na słuchanie uchem i sercem,  wiele razy odwoływali  się do miłości w posłudze drugiemu człowiekowi, która wynika z osobistej relacji z Bogiem i upodabnia nas do Chrystusa. Podkreślali również, że najważniejsze w  modlitwie wstawienniczej jest to, aby  prowadziła ona do spotkania penitenta z Jezusem, który uczy, jak radzić sobie z problemami poprzez miłość i zsyła łaskę uzdrowienia. Zadaniem zaś wstawienników jest dać nadzieję. W dalszej naszej posłudze niech Bóg będzie Uwielbiony.