Zebranie Walne – sprawozdawcze

W dniu 08.02.2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku, na którym została podsumowana praca wykonana w 2017 r.

Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności prowadzonej w ubiegłym roku, sprawozdanie finansowe, odczytano protokół z komisji inwentaryzacyjnej oraz protokół z komisji rewizyjnej.
Członkowie Stowarzyszenia, poprzez głosowanie, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.
Przyjęto również plan działań i preliminarz finansowy na 2018 r.
Był czas na wnioski, dyskusje oraz ciepły posiłek i przepyszne pączki z racji Tłustego Czwartku.