Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

W dniu 08-03-2018 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu FIO 2018 oraz otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego. Spotkanie pogłębiło naszą wiedzę jak sięgać po środki pieniężne dla naszej organizacji by móc jak najlepiej realizować działania statutowe. Otrzymaliśmy też informacje o wprowadzonych uproszczeniach przy pisaniu i rozliczaniu projektów.

Na zdjęciu od lewej:

  • pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • pan Andrzej Rozpotyński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
  • pani Dorota Czarny-Konieczny – Sekretarz Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
  • pan Wojciech Kaczmarczyk -Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.