Dzień Skupienia w Opactwie Jarosławskim

W dniu 23.03.2019 r. w Jarosławskim Opactwie przeżywaliśmy Dzień Skupienia zorganizowany specjalnie  dla naszej wspólnoty.  Spotkanie poprowadził nasz koordynator diecezjalny ks. Rafał Sykuła. Po krótkich powitaniach ks. Rafał zaprosił nas do adoracji Pana Jezusa z zaznaczeniem, aby przez pierwsze  minuty modlitwy skupić się na ŻYWEJ OBECNOŚCI PANA JEZUSA. Po adoracji wysłuchaliśmy konferencji na temat „acedii, zniechęcenia duchowego – jej przyczyn, objawów i sposobów zapobiegania”. Najbardziej dotknęły mnie przytoczone słowa św. Ewagriusza: „Szukaj przyczyny, aby doznawać uwolnienia , uzdrowienia…” gdyż zbyt często zadowalamy się w naszych problemach duchowych leczeniem skutków, a nie szukamy przyczyny takiego stanu. Po krótkiej przerwie na kawę i pyszną szarlotkę ks. Rafał odprawił Mszę Św. Podczas homilii kontynuował temat podjęty na konferencji. Całość Dnia Skupienia odbywała się w przepięknej Czarnej Kaplicy (miejsca wielu cudów), co dodatkowo wprowadzało nas w wyjątkową atmosferę. Po Mszy św. udaliśmy się na wspólny obiad, którym zakończyliśmy nasze spotkanie. Za wszelkie wskazówki do pracy duchowej dziękujemy Dobremu Bogu, który tak skutecznie posłużył się księdzem Rafałem. Chwała Panu!