Ogłoszenie

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego ”Gloria”  w Przeworsku zachęca wszystkich chętnych do nabycia członkostwa tej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie zostało zawiązane w sierpniu 2006 roku i zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie  umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada więc osobowość prawną, status organizacji pożytku publicznego i zdolność do prowadzenia statutowej działalności.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” oraz innych zespołów artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych i wypraw ekologicznych. Ze statutem Stowarzyszenia można zapoznać się  w zakrystii naszej kaplicy lub na stronie internetowej parafii Chrystusa Króla w zakładce ( Chór                        i Stowarzyszenie Gloria) .  

Przyświeca nam myśl:                                                                    Wspólnie działamy – więcej osiągamy –                                             miło i pożytecznie czas spędzamy!

 

                                                                 Prezes  Zarządu

 

                                                                  Edward  Krauz