Zapraszam na spotkania przygotowujące do Bierzmowania…

SPOTKANIA PRZED BIERZMOWANIEM:

Klasy VI – poniedziałek 21 października – 18.30 w Kościele (boczna kaplica)

Klasy VII – środa 23 października – 18.30 w Kościele (boczna kaplica)

Klasy VII – poniedziałek 28 października – 18.30 w Kościele (boczna kaplica)

Proszę zabrać ze sobą INDEKSY oraz karty zgłoszeń do Bierzmowania.