Rekolekcje pt. „Szkoła Proroków”

W dniach od 14 do 16 lutego 2020 r. w Wybrzeżu w Ośrodku Rekolekcyjnym „Nadzieja”,
odbyły się rekolekcje pt. „Szkoła Proroków”. Osobą prowadzącą był ks. Mateusz Kicka z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej. Trzydniowy program obejmował : medytacje, konferencje, adoracje
Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawnienniczą i codzienną Eucharystię. Nauki rekolekcyjne
dotyczyły posługi darem proroctwa. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na rys historyczny powoływania proroków oraz roli duchownych w przepowiadaniu woli bożej. Ks. Mateusz opisał cechy, którymi powinien odznaczać się prawdziwy prorok, przestrzegł także przed fałszywymi wieszczami i niewłaściwym przepowiadaniem. Rekolekcje obfitowały w ogrom wiedzy dotyczącej tematyki proroctwa.
Kapłan zachęcił do podjęcia powołania związanego z prorokowaniem i ciągłego
rozeznawania tego daru. Rekolekcyjny czas pozwolił nam na uporządkowanie poznanej wiedzy oraz dał
nam odwagę do podjęcia posługi w nowej formie w naszej wspólnocie.

Zosia, Magda i Dorota