Dzień Skupienia

W dniu 29.02.2020 r. Wspólnota Serca Pana Jezusa z Przeworska przeżywała swój Dzień Skupienia w Jarosławskim Opactwie. W „Czarnej Kaplicy” spotkanie prowadził Ks. Adam Dworzycki z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła.
Tematem naszych rozważań było „przymierze – klucz do zrozumienia Pisma Św.”
Na początku prowadzący nakreślił obraz samego przymierza, które jest nakłanianiem Boga do powrotu do Niego. My jesteśmy                w przymierzu z Bogiem przez Krew Chrystusa ( Łk 22, 14-20) – to jest nasze najważniejsze przymierze.  Ks. Adam objaśnił również znaczenie przymierza, jego wartość i sposoby wyznawania . Spojrzeliśmy również z naszym prowadzącym na Pismo Św. z tej perspektywy. Biblia to historia przymierzy. Bóg ciągle zaprasza do bycia  w Jego rodzinie (Oz 11,1, Ga 4, 4-7). Każde przymierze zawiera charakterystyczne dla siebie elementy: świadkowie przymierza, konkretne zwroty, towarzyszące ofiary i znaki potwierdzające przymierze.  My „nasze nowe przymierze” odnawiamy biorąc udział w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego. Ks. Adam zachęcił nas na spotkaniu do zastanowienia się nad kilkoma pytaniami:
1) Jak wygląda moje przymierze z Bogiem ? (jaka jest moja z Nim relacja?)
2) Co jest znakiem tego przymierza?
3) W jaki sposób celebruje to przymierze?
Aby w w/w temat mocniej się wgryźć ks. Adam polecił nam następujące lektury: „Na początku jest miłość” – Scott Hahn, „Potęga relacji z Bogiem. Przymierze Krwi” – Sten Nilsson.
Podczas ponad godzinnej adoracji w ciszy mieliśmy okazję „porozmawiać” z Panem Jezusem na te tematy i zastanowić się nad pytaniami przed przerwą na kawę i przed Eucharystią.
Za te wszystkie nauki, konferencje,  spotkanie, za wspólne przebywanie i ciągłą naukę uwielbiania dzięki niech będą Bogu.