Dar odpustów dla zmarłych na czas pandemii.

Ofiarujmy duszom w czyśćcu cierpiącym dar odpustu. W tym roku Penitencjaria Apostolska daje nam taką możliwość przez cały miesiąc listopad. Z powodu pandemii koronawirusa i związanymi z nią licznymi utrudnieniami w dotarciu na groby naszych bliskich, czas uzyskania odpustów za zmarłych, który zwyczajowo obejmował okres od 1 do 8 listopada, w tym roku został rozciągnięty przez Stolicę Apostolską na cały listopad. „Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za dusze wiernych zmarłych, w tym roku można uzyskać w dowolnie wybrane osiem dniu w ciągu całego listopada. Nie muszą to być dni następujące po sobie” – tłumaczy o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. „A odpust zupełny przypisany do Dnia Zadusznego, może zostać dowolnie przeniesiony na inny dzień tego miesiąca” – dodaje.

Zwykłe warunki uzyskania tego odpustu zupełnego zobowiązują do:

1. Wzbudzenia intencji jego otrzymania.

2. Pozostawania w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjęcia w tym dniu Komunii Świętej.

5. Odnowienie naszej jedności ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

To z jaką troską Stolica Apostolska podchodzi do możliwości ofiarowania przez nas duszom zmarłym odpustu, świadczy też fakt, że mogą go otrzymać nawet osoby, pozostające w domach. „Osoby starsze, chore, wszyscy ci, którzy z różnych powodów nie mogą opuścić domów (kwarantanna, obawy przed zarażaniem, ograniczenia nałożone przez właściwe władze) także mogą uzyskać odpust za zmarłych, jeśli duchowo będą się łączyć ze wszystkimi pozostałymi wiernymi, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki uzyskania odpustu, to jest spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego” – mówi o dr hab. Szczepan Praśkiewicz.

Ofiarowując duszom odpust zupełny, dajemy im największy prezent, dostąpienie łaski Nieba. Ojciec Szczepan Praśkiewicz zwraca uwagę, że w czasie pandemii nie możemy zapomnieć o tym, że nasi bliscy zmarli potrzebują pomocy. I na nią czekają. „Musimy pamiętać, że Kościół cierpiący, czyli dusze przebywające w czyśćcu same sobie pomóc już nie mogą. Ale zgodnie z wiarą w Świętych Obcowanie, tj. w prawdę o komunii Kościoła uwielbionego czyli zbawionych, pielgrzymującego czyli nas żyjących na ziemi i cierpiącego w czyśćcu, możemy im pomóc właśnie my. Bo tak jak nas wspomagają święci (dusze zbawionych), tak my powinniśmy wspomagać dusze czyśćcowe” – zaznacza o. Praśkiewicz.

Penitencjaria Apostolska w dekrecie na tegoroczne listopadowe święta kieruje też specjalną zachętę do kapłanów, aby z gorliwością i wielkodusznością podejmowali celebrację Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym i by nie zapomnieli o chwalebnym zwyczaju odprawienia w dzień zaduszny trzech Mszy św. za zmarłych.

                                                   Małgorzata Bochenek. Nasz Dziennik, 26.10.2020