Czym są rekolekcje?

Rekolekcje są czasem pustyni czyli odosobnienia i ciszy w której człowiek wyłączając się z biegu codziennych spraw wchodzi w siebie, by w świetle słowa Bożego głębiej zastanowić się nad swoim życiem i swoimi relacjami z Bogiem, światem i samym sobą.

Rekolekcje są odkrywaniem własnej duchowości, czyli miejsca gdzie dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem.

Rekolekcje są też okazją by postawić sobie pytanie: „czy istnieje trwały punkt, do którego zakotwiczone jest moje życie i z którego mogę wyruszyć w dalszą podróż, z nadzieją, odwagą i zaufaniem?”

Dziś bardzo często człowiek w ogóle nie zastanawia się nad sprawami naprawdę ważnymi, ciągle sprawy pilne wygrywają u niego ze sprawami ważnymi. W konsekwencji coraz bardziej jest zagubiony i niezadowolony z życia, bo nie wie po co żyje. W tej sytuacji rekolekcje są „skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi”. (Jan Paweł II)

Rekolekcje pomagają odnaleźć to co jest naprawdę w życiu ważne, pomagają odnaleźć człowiekowi siebie.

Rekolekcje są nadto szansą by:

> doświadczyć miłości Boga, zakorzenić się w niej i budować swoje życie w oparciu o nią,

> poznać siebie w świetle Słowa Bożego, swoje zranienia życiowe, zagubienie, zakłamania i pokonać to co nam odbiera pokój i radość życia,

> skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem i pojednać się z Nim, by no nowo żyć w wolności jak Jego dziecko,

> odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia,

> uzdrowić relacje z ludźmi wśród których żyję,

> doświadczyć smaku rzeczy duchownych, zwłaszcza modlitwy.

ZAPRASZAMY na Rekolekcje parafialne w dniacj 20-23 listopada 2012. Szczegółowy program na stronie głównej.