Posługa w czasie Triduum Paschalnego

Wielki Czwartek

 

Procesja wejścia uroczysta

–ogień               Siudy Krzysztof, Ruchała Marcin

– krzyż               Mirkiewicz Marcin

– akolitki             Płoskoń Arek, Wojtuń Rafał

 

W czasie „Chwała” dzwonki

– gong                Piątek Marcin

– 2x dzwonki        Łobos Kacper, Frydlewicz Jakub

 – Kielich             Rudnicki Jan

– Ampułki            Kusiewicz Michał

– Lavabo             Wajda Jakub

– Ręczniczek       Firleta Maciej

 – Kołatki x2         Derlecki Jakub, Piątek Marcin

 – Pokój               Cichy Grzegorz

 – Patena x 3        Szpilka Rafał, Borowicz Maksymilian, Jakubiec Michał

 – Puryfikacja       Wawryszko Wojciech

 

Procesja do ciemnicy

– krzyż                  Mirkiewicz Marcin

– akolici                 Płoskoń Arek, Wojtuń Rafał

– kadzidło               Siudy Krzysztof, Ruchała Marcin

 

 

Wielki Piątek

 

Odsłonięcie Krzyża przed ołtarzem

–do przyniesienia Krzyża zasłoniętego    Wojtuń Rafał

–do mikrofonu                                        Płoskoń Arek

–do Mszału                                            Siudy Krzysztof

– dwóch akolitów                                     Rudnicki Jan, Wajda Jakub

 

Do ucałowania ministranci, ludzie po nabożeństwie

 – jeden pomaga przygotować p. Władysławowi ołtarz           Jakubiec Rafał

 – patena x3                Siudy Krzysztof, Wojtuń Rafał, Ruchała Marcin

 – do grobu idzie kadzidło:     Płoskoń Przemysław, Salwach Radosław

 

 

Wielka Sobota

 

Ognisko koło stojaków

 – paschał               Płoskoń Arkadiusz

– grona + rysik        Pinowski Jakub

– Mszał                    Siudy Krzysztof

– mikrofon                Ruchała Marcin

– ogień nierozpalony    Borowicz Maksymilian, Salwach Adrian

– knot                          Płoskoń Przemysław

– kilku ze świecami , żeby rozpalić ludziom: Łobos Kacper, Wawryszko Wojciech, Kusiewicz Michał, Piątek Marcin, Derlecki Jakub

 

w czasie „Chwała”

– gong                    Szlachta Dominik

– dzwonki                Chudzik Jakub, Pinowski Jakub

 

– kadzidło na Ewangelię!

 – Poświęcenia wody chrzcielnej – kociołek:    Wojtuń Rafał

 – dwóch pomaga p. Władysławowi nakryć ołtarz: Siudy Krzysztof, Ruchała Marcin

 – kielich                    Płoskoń Przemek

– ampułki                   Firleta Maciej

– lavabo                     Wajda Jakub

– ręczniczek              Korzeniowski Michał

– dzwonki                  Chudzik Jakub, Pinowski Jakub

– gong                       Szlachta Dominik

  – pokój                      Kusiewicz Michał

 – patena x 3               Płoskoń Arek, Siudy Krzysztof, Ruchała Marcin

 – puryfikacja             Piątek Marcin

 

Rezurekcja

 

– krótkie wejście

– okadzenie, welon

– niesiemy krzyż             Wojtuń Rafał

– niesiemy figurę             Kotliński Maciej

 

– normalna Msza z okadzeniem                  Salwach Adrian, Płoskoń Arkadiusz

– akolitki tylko na Ewangelię