Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.2010

  1. Wszystkim przybyłym do rodzinnego Przeworska, Rozborza jak również gościom i parafianom tu obecnym na modlitwie oraz pozostałym w mieszkaniach, życzymy z ks. Arkadiuszem i ks. Łukaszem: Abyście ciągle doświadczali obecności Chrystusa zmartwychwstałego w Waszym życiu osobistym, rodzinnym, wzrastali w Jego miłości i byli jej świadkami. Błogosławionych Świąt! Szczęść Boże !
  2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Przemyślu. Msze św. dzisiaj jeszcze będą o godz. 1000, 1130 i 1800.
  3. Jutro porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę wraz z Mszą św. o godz. 1600