Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela W. Postu – 21.03.2010

 1. Dziś przed kaplicą zbiórka do puszek dla najbardziej potrzebujących osób, rodzin naszej parafii jako dar na święta. Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich żali o 1600
 2. Zespół Caritasu parafialnego zapraszam na spotkanie we wtorek o 1845 celem rozdysponowania złożonych środków.
 3. Chętnych na wyjazd na Spotkanie Młodych naszej archidiecezji zapraszamy w środę o godz. 1845. W tym czasie także w środę próba chóru „Gloria”.
 4. Radę Parafialną Sekcję Budowlaną zapraszam na spotkanie w środę o godz. 1845
 5. W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 6. W piątek zapraszamy na Parafialną Drogę krzyżową w plenerze o godz. 1800 w intencji o uproszenie łask na czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. Msza św. będzie o 1730 Nie będzie w tym dniu Drogi krzyżowej o 1900 oraz w sobotę o 1700
 7. W sobotę rozpoczynamy na Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Będzie je prowadził ks. prał. Bolesław Pilek. Msze św. w tym dniu będą: 1630, 1800 z nauką ogólną i o 2000 z nauką rekolekcyjną dla młodzieży uczącej się /młodzież gimnazjalna klas III, szk. średnia/, studiującej i pracującej. W niedzielę porządek Mszy św. bez zmian z tym, że na Mszę św. o godz. 1000 zapraszamy dzieci, a po Sumie będzie nauka stanowa dla mężczyzn. Nabożeństwo Gorzkich żali o 1600 i później Msza św. już bez nauki rekolekcyjnej. O 1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. o godz. 630 tylko o godz. 800 z nauką rekolekcyjną. Od godz. 900 do 1200 i od 1400 do 1800 możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Po południu przerwa w spowiedzi od 1600 do 1630. Nie odkładajmy spowiedzi na późniejszy czas. Po Mszy św. o 1800 w poniedziałek nauka stanowa dla kobiet. We wtorek zakończenie rekolekcji Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 800, 1630 i 1800. Program jest podany w gazetce parafialnej, jest wywieszony w gablocie jak również znajduje się na stronie parafialnej w internecie. Módlmy się w intencji rekolekcjonisty jak i nas uczestników, byśmy skorzystali z czasu umocnienia naszej wiary.
 8. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. W tym dniu jest także zmiana czasu.
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zaprasza osoby niepełnosprawne, które nie pracują i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych do udziału w projekcie „Program aktywizacji społecznej” Szczegóły na tablicy ogłoszeń w gablocie.
 10. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki na stół wielkanocny Cena: 5 zł.
 11. Z prasy katolickiej polecam czasopisma: „Niedziela”, „Cuda i łaski Boże”, „Goś Niedzielny”, „Dominik” i gazetka parafialna numer świąteczny a w niej artykuły: Triduum Paschalne, Zmartwychwstanie, Miłosierdzie Boże oraz o adoracji w gronie sąsiedzkim jak i inne wydarzenia.