Słowo Boże z 25 XI

Słowo Boże z 25 XI "Czuwajcie" – postanowienie: Modlimy się w tym ostatnim dniu modlitw wypominkowych za kapłanów których doczesne ciała spoczywają na naszych przeworskich cmentarzach i na cmentarzach naszych okolic, oraz polecamy zmarłych w ostatnim czasie biskupów. Każdy z nas modlitwą otacza konkretną osobę duchowną.