Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w naszej parafii

 24 stycznia 2015 r. w Przeworsku odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta FigielaPrezes Zarządu.Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2015 rok.

Zdjęcia: http://www.ak.przemyska.pl/galeria/2015/rada_diak_przeworsk/index.html