Służba liturgiczna

Spotkanie formacyjne 1.

Modlitwa ministranta.

Podejmując różne funkcje w liturgii, często skupiamy uwagę, na właściwym wypełnieniu zadań, jakie zostały przydzielone poszczególnym ministrantom. Tymczasem poza przydzielonymi funkcjami ważne jest, też uczestnictwo czynne – aktywne w liturgii i świadomość tego w czym uczestniczę. Uczestnictwo czynne winno przejawiać się w naszych gestach i postawach, nie mogą być one ospałe ani tym bardziej okazujące niechęć. Uczestnictwo czynne wymaga  jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana – celebransa.

 Dlatego, że nasza aktywność jest odbiciem naszej wewnętrznej postawy wobec najpiękniejszej modlitwy kościoła i spotkania się z Bogiem. Istotę uczestnictwa w liturgii wyraża modlitwa ministranta odmawiana w zakrystii po która odmawiana jest w zakrystii, a po której winna nastąpić cisza potrzeba do bezpośredniego przygotowania się do liturgii eucharystycznej.

Po pieśni na wejście następuje pozdrowienie ołtarza i znak krzyża. Potem pozdrowienie ludu. Celebrans może wybrać jedną z czterech możliwości. Na każdą z nich odpowiadamy  "i z duchem twoim". Po wprowadzeniu do liturgii celebrans wzywa do aktu pokuty. Następnie w uroczystości, niedziele i święta używa się hymnu  "Chwała na wysokości Bogu". Obrzędy wstępne kończy kolekta, która jednocześnie stanowi wejście w liturgię słowa. Omawiając liturgię Słowa należy zwrócić uwagę na odpowiedzi:

Po pierwszym i drugim czytaniu po słowach Oto słowo Boże odpowiadamy Bogu niech będą dzięki.

Po Ewangelii po słowach Oto słowo Pańskie  odpowiadamy Chwała Tobie Chryste.