Nowe władze Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria”

W dniu 5 marca 2016 roku , podczs Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia pod przewodnictwem Kazimierz Dziedzica,  zostały wybrane nowe władze na czwartą kadencję.

W wyniku wyborów i ukonstytuowania się, Zarząd Stowarzyszenia pracował będzie w nastęępującym składzie:

mgr Rozpotyński Andrzej   –   Prezes Zarządu

mgr Pyziak Lucyna   –   V-ce Prezes Zarządu

mgr Czarny-Konieczny Dorota   –   Sekretarz

Hałys Dorota   –   Skarbnik

Dziedzic Kazimierz   –   Członek Zarzadu

 

Komisja Rewizyjna pracować będzie w następującym składzie:

Jurkiewicz Agata   –   Przewodniczaca

Zawadzka Maria   –   Sekretarz

Wojtuń Ryszard   –   Członek    

 

Na przewodniczącego Walnego Zebrania czwartej kadencji został wybrany Edward Krauz.

 

Pozostałe informacje o działalności Stowarzyszenia i pracach Zarzadu podane bedą w późniejszym terminie.