Wieczór Uwielbienia "Otwórz się na MIŁOSIERDZIE"

 

„Otwórz się na Miłosierdzie” to temat kolejnego Wieczoru Uwielbienia, który odbywał się w naszej parafii. Spotkanie modlitewne prowadził  proboszcz ks. Jan Miazga wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Serca Jezusa”. Wierni zgromadzeni w kościele prosili w modlitwie o zachowanie dziedzictwa Dzieci Bożych, aby nie zostało ono zdeptane. Uczestnicy spotkania zapraszali  do swoich serc Ducha Świętego nie tylko ustami, ale również tańcem uwielbienia. Przed Mszą Świętą miały miejsca świadectwa spotkań z Jezusem w codzienności. Podczas homilii wszyscy uczestnicy spotkania zostali zachęceni  do nauki codziennego rozeznawania moralnego i duchowego. Kolejnym elementem było wskazanie na modlitwę wstawienniczą wobec bliskich nam osób oraz intymny kontakt z Jezusem każdego  dnia, a także pozwolenie na to, aby On sam uzdrawiał na Jego sposób. Po Eucharystii miała miejsce adoracja, gdzie każdy miał możliwość przyprowadzenia w sercu swoich bliskich, nieobecnych, zagubionych do Pana Jezusa.