Rekolekcje w Zembrzycach

 

W dniach od 19 do 22 lutego tego roku przedstawiciele naszej Wspólnoty wraz z kapłanem ks. Janem Miazgą,  brali udział w rekolekcjach „Kościół, który się odmładza” organizowanych przez  Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem  Biskupa Grzegorza Rysia w Zembrzycach. Rekolekcje były prowadzone na kanwie Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, do biskupów Kościoła katolickiego o relacji miedzy darami hierarchicznymi  a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.  Głoszący konferencje wskazywali na to, że Kościół jest ciągle przed nami, rośnie mocą Słowa, mocą Ewangelii utrzymuje się w ciągłej młodości, a Duch Święty wzbudza dary hierarchiczne i charyzmatyczne, które można porównać do „dwóch nóg”, gdzie tylko i wyłącznie przy współpracy można pójść do przodu. Duch Święty działa w jedności, otwiera na Boga, prowadzi do Syna. Każdemu objawia się Duch Święty dla jego korzyści. Przyjmując dar (charyzmat) Bóg ustanawia relacje z Nim samym, z darem otrzymujemy samego Boga, na dary nie można zasłużyć i porównywać ze sobą, a tym bardziej zazdrościć ich sobie.  Wszystkich darów udziela Duch Święty tak, jak chce, jest suwerenny i trzeba mu się poddać, niekoniecznie liczy się  z naszym komfortem.  Aby mógł działać, musi mieć przestrzeń, trzeba pozwolić mu wkroczyć do naszego życia. Prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania w Sakramentach. Najważniejsza jest Eucharystia, bo z niej czerpiemy miłość, a to właśnie Miłość jest prawdziwą miarą charyzmatów. Zarówno dary hierarchiczne jak i charyzmatyczne ustanowił sam Jezus, dlatego zawsze powinny być w służbie Kościoła. Charyzmaty są potrzebne do czynnej misji Kościoła i winny być tak używane by tą misyjność rozpalać. Chrystus każdego wzywa do stawania się uczniem by móc wzrastać do dojrzałości w wierze. We wspólnotach powinno przejawiać się to zwłaszcza w trosce o innych, służbie, pokorze, prostocie, uniżeniu, zależność i uznania autorytetów oraz w posłuszeństwie Kościołowi. Poprzez nasze zaangażowanie i wzajemną służbę będziemy mogli stawać się uczniami by móc czynić uczniów zwłaszcza poprzez budowaniu relacji z Jezusem, naszym Mistrzem.  W tym pięknym czasie, jaki był nam dany podczas tych rekolekcji niech BÓG będzie Uwielbiony!