Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

11 marca 2017 roku w domu rekolekcyjnym w Dubiecku odbył się „Dzień Skupienia” dla naszej  Wspólnoty. Prowadzący, nasz Koordynator Diecezjalny ks. Rafał Szykuła w konferencji odniósł się przede wszystkim do Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1 Tes 5,17) „nieustannie się módlcie”. W naszym byciu chrześcijaninem bardzo ważne jest: nasze CHCĘ – ja chcę być z Tobą Boże! I nasze PRAGNĘ- (pragnienie pochodzi od Ducha Św.) – pragnienie bycia bliżej Pana Boga. W życiu codziennym mamy stawać się „ikoną” Boga, żeby Bóg mógł nas przemieniać. To nasze serce jest mieszkaniem Pana Boga, a modlitwa nieustanna to właśnie przebywanie z Bogiem w naszym sercu. Często zamykamy się na Pana Boga, przez np. nasze lęki , czy JEGO zafałszowany obraz. Możemy jednak pokonać „ciemności” jeżeli: oduczymy się oskarżać Boga za doświadczone zło, dostrzeżemy cierpienie wokół nas i wyjdziemy z pomocą oraz nie pozwolimy, aby nasze cierpienie paraliżowało miłość bliźniego. Podczas homilii ks. Rafał podkreślił, że życie wiarą opiera się na 2 filarach: miłości bliźniego i naszej modlitwie. Z nich wynika przemiana nas samych i naszego SERCA. Za ten czas, który mogliśmy przeżyć na modlitwie i skupieniu Chwała Panu. Magdalena Biały