Wycieczka w Bieszczady 25-06-2017

W dniu 25-06-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku zorganizowało dla mieszkańców Osiedla nr 8 oraz Emerytów, Rencistów i osób niepełnosprawnych a także dzieci i młodzieży wycieczkę w Bieszczady z cyklu „w poszukiwaniu ekolandii”.

Głównym celem wycieczki było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych (seniorów) z problemami związanymi z niepełnosprawnością oraz współdziałanie tych osób z młodzieżą, co przeciwdziała dyskryminacji ze względu na wiek oraz dolegliwości zdrowotne.

Kolejnym ważnym celem było poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska, zagrożeń dla fauny i flory oraz możliwości wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej.

Plan wycieczki obejmował między innymi:

  • Uczestnictwo we Mszy Świętej,
  • Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach (https://www.youtube.com/watch?v=HxlgO7yAcTE)
  • Podziwianie miniatur cerkwi z regionu Karpat Wschodnich w Ośrodku Caritas (https://www.youtube.com/watch?v=96etZ8v-V-o)
  • Zwiedzanie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000: wystawa zwierząt z bieszczadzkich lasów
  • Udział w projekcji filmu traktującego o ochronie środowiska naturalnego w Bieszczadach, zagrożeniach dla flory i fauny
  • Udział w prelekcji na temat metod wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej przez hydroelektrownię na rzece San zarówno w Myczkowcach – Zwierzyniec jak i zaporę na Solinie
  • Rejs po Solinie
  • Zwiedzanie Pałacu w Olszanicy