Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w naszej parafii

 24 stycznia 2015 r. w Przeworsku odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w miejscowym Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta FigielaPrezes Zarządu.Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2015 rok.

Zdjęcia: http://www.ak.przemyska.pl/galeria/2015/rada_diak_przeworsk/index.html

VIII SIERPNIOWY FESTYN RODZINNY W PRZEWORSKU

„Matko pomóż na ziemi światłem być…”, pod takim hasłem odbywała się festyn Akcji Katolickiej Archiprezbiteratu Łańcuckiego w dniu 11.08.2013 roku.
Matko pomóż… brzmiało jeszcze kilkakrotnie w zielonej dolinie, w Przeworsku, w niedzielne popołudnie, dokąd zewsząd ciągnęli ludzie, całymi rodzinami, mając świadomość, że będzie nieco inaczej, niż „tradycyjnie” na wszystkich piknikach.  

Zdjęcia: http://www.ak.przemyska.pl/galeria/2013/festyn_przeworsk/index.html

Wiosenny Dzień Skupienia w Przeworsku

   17 marca br. w kościele OO Bernardynów w Przeworsku odbył się dzień skupienia dla członków Akcji Katolickiej z dekanatów; Przeworsk I, Przeworsk II i Kańczuga. Spotkanie, w którym wzięło udział około 170 osób połączone było z przyjęciem do Rycerstwa Niepokalanej z racji Roku Kolbiańskiego. Podczas spotkania siostry z Niepolanowa Żeńskiego w Strachocinie wygłosiły dwie konferencje: s. Klara o maryjności św. Maksymiliana, a s. Izabela o Rycerstwa Niepokalanej. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w mszy św. koncelebrowanej podczas, której ks. prał. Józef Niżnik wygłosił kazanie o sensie oddania się Matce Bożej i po Komunii Świętej przyjął 125 osób do tej wspólnoty.   

 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>