Wiosenny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIPREZBITERATU ŁAŃCUCKIEGO

dla dekanatów: Przeworsk I, Przeworsk II i Kańczuga odbędzie się:

17 marca (czwartek) – godz. 16.30Przeworsk parafia pw. św. Barbary OO Bernardyni

Historia powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Historia powstania

Idea powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w naszej parafii pojawiła się pod koniec 2002 roku. Wtedy zebrała się grupa inicjatywna, która pod kierunkiem proboszcza ks. Jana Miazgi rozpoczęła tworzenie nowej grupy parafialnej w naszej parafii.

Początkowo w spotkaniach uczestniczyło 5 osób, jednak stopniowo liczba członków wzrastała by w maju 2005 roku osiągnąć liczbę 10 osób. Jednocześnie odbywała się ciągła formacja poprzez wspólną modlitwę, rozważanie Pisma św., udział w dniach skupienia w Radymnie, Rakszawie, Świętoniowej, w rekolekcjach dla nowych parafii w Strachocinie i Jarosławiu, a także w pielgrzymkach do Strachociny, Częstochowy i Przemyśla. POAK włącza się także w życie naszej parafii współorganizując festyn parafialny, opłatek parafialny, parafialną drogę krzyżową ulicami naszej parafii, czy też redagując gazetkę parafialną „Z Chrystusem Królem”.

Wszystkie te działania i formacja doprowadziły do oficjalnego powołania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Chrystusa Króla przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Przemyskiego Józefa Michalika w dniu 18 maja 2005r. w Sanktuarium Andrzeja Boboli w Strachocinie.