Rok Świetego Józefa (od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021)

Stolica Apostolska za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej udziela daru specjalnych odpustów zupełnych pod zwykłymi warunkami z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa (od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.), zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150 rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Można je zyskać podejmując przynajmniej jeden z następujących sposobów:

  • Przez co najmniej pól godziny rozważać Modlitwę Pańską Ojcze nasz.
  • Spełnienie uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.
  • Modlitwa różańcowa w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • Codzienne powierzanie swojej pracy opiece Świętego Józefa.
  • Modlitwa Litanią do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  • Modlitwa do Świętego Józefa np. Litania, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę miesiąca, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

Dar odpustu zupełnego rozszerza się w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, modlitwę na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i patrona dobrej śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.                                                                                                   (źródło: lezajsk.przemyska.pl)

Odpust dla żyjących na czas pandemii.

Nadane przez Stolicę Apostolską na czas pandemii odpusty są wezwaniem do nawrócenia i modlitwy. Odpustami są objęci wierni zarażeni koronawirusem, pracownicy służby zdrowia oraz członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy opiekują się dotkniętymi chorobą zakaźną Covid-19. „Odpusty mogą uzyskać nawet wierni, którzy w jakikolwiek sposób pomagają chorym na koronawirusa w tym również poprzez otoczenie ich modlitwą. Łaska odpustu udzielona również osobom modlącym się za chorych na koronawirusa jest swoistego rodzaju zaproszeniem do nieustannej modlitwy za cierpiących na Covid-19” – podkreśla o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. „Łaska specjalnych odpustów jest wezwaniem do przeżywania pandemii w duchu nawrócenia, o czym dzisiejszy świat zdaje się w ogóle nie pamiętać, nawet wobec tak wielkiego światowego zagrożenia” – zaznacza.

Odpust zupełny mogą uzyskać wierni cierpiący na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie, przebywają w szpitalach lub we własnych domach. „Tu warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest oderwanie się od jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego, duchowe zjednoczenie poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca Świętego, nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Jeżeli nie jest to możliwe wierni pragnący uzyskać odpust zupełny winni przynajmniej odmówić: Wierzę w Boga Ojca, Ojcze Nasz oraz pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Konieczne jest wzbudzenie woli wypełnienia zwykłych warunków odpustu czyli: spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencji Ojca Świętego, tak szybko, jak będzie to tylko możliwe” wyjaśnia o dr hab. Szczepan Praśkiewicz.

Na tych samych wyjątkowych warunkach z łaski daru odpustu zupełnego mogą skorzystać pracownicy służby zdrowia oraz ci, którzy z narażeniem własnego życia opiekują się chorymi na koronawirusa.

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego również wiernym, którzy podejmą pobożne praktyki w intencji: przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie. Jako pobożne praktyki do wyboru Stolica Apostolska wskazała: nawiedzenie Najświętszego Sakramentu; adorację eucharystyczną; przynajmniej pół godzinną lekturę Pisma Świętego; modlitwę różańcową; odprawienie Drogi Krzyżowej; odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. „Oczywiście tu również konieczne jest wzbudzenie woli wypełnienia zwykłych warunków odpustu jak będzie to tylko możliwe” – zaznacza o. Praśkiewicz. „Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się” – czytamy w dekrecie. „Jest to sytuacja tożsama z tą, gdy śmierć następuje w sposób nagły, na przykład na skutek wypadku, a dany człowiek w ostatnim westchnieniu zdąży zwrócić się do Pana Boga” – tłumaczy o. Szczepan.

Penitencjaria Apostolska specjalnych odpustów w związku z pandemią koronawirusa udzieliła już w marcu, dekret w ich sprawie został podpisany w dzień uroczystości św. Józefa.

„W związku z kolejną falą zachorowań winniśmy o tym szczególnie pamiętać i mówić o tym swoim bliskim i znajomym. Sam będąc w lipcu chory na koronawirusa wiem jak wielkim cierpieniem jest niemożność, lub bardzo ograniczona możliwość przystąpienia do sakramentów. Wiele z umierających osób, czy też przebywających w odizolowaniu, nie może dostąpić łaski sakramentu spowiedzi, dlatego dar tych odpustów jest naprawdę czymś niezwykłym i bardzo szczególnym – mówi o. Szczepan Praśkiewicz. Przypomina, że odpust zupełny uwalnia od kary czyśćca, jako konsekwencji za popełnione grzechy.

                              Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik, 24-25.10.2020

Dar odpustów dla zmarłych na czas pandemii.

Ofiarujmy duszom w czyśćcu cierpiącym dar odpustu. W tym roku Penitencjaria Apostolska daje nam taką możliwość przez cały miesiąc listopad. Z powodu pandemii koronawirusa i związanymi z nią licznymi utrudnieniami w dotarciu na groby naszych bliskich, czas uzyskania odpustów za zmarłych, który zwyczajowo obejmował okres od 1 do 8 listopada, w tym roku został rozciągnięty przez Stolicę Apostolską na cały listopad. „Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za dusze wiernych zmarłych, w tym roku można uzyskać w dowolnie wybrane osiem dniu w ciągu całego listopada. Nie muszą to być dni następujące po sobie” – tłumaczy o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, relator Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. „A odpust zupełny przypisany do Dnia Zadusznego, może zostać dowolnie przeniesiony na inny dzień tego miesiąca” – dodaje.

Zwykłe warunki uzyskania tego odpustu zupełnego zobowiązują do:

1. Wzbudzenia intencji jego otrzymania.

2. Pozostawania w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjęcia w tym dniu Komunii Świętej.

5. Odnowienie naszej jedności ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

To z jaką troską Stolica Apostolska podchodzi do możliwości ofiarowania przez nas duszom zmarłym odpustu, świadczy też fakt, że mogą go otrzymać nawet osoby, pozostające w domach. „Osoby starsze, chore, wszyscy ci, którzy z różnych powodów nie mogą opuścić domów (kwarantanna, obawy przed zarażaniem, ograniczenia nałożone przez właściwe władze) także mogą uzyskać odpust za zmarłych, jeśli duchowo będą się łączyć ze wszystkimi pozostałymi wiernymi, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki uzyskania odpustu, to jest spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego” – mówi o dr hab. Szczepan Praśkiewicz.

Ofiarowując duszom odpust zupełny, dajemy im największy prezent, dostąpienie łaski Nieba. Ojciec Szczepan Praśkiewicz zwraca uwagę, że w czasie pandemii nie możemy zapomnieć o tym, że nasi bliscy zmarli potrzebują pomocy. I na nią czekają. „Musimy pamiętać, że Kościół cierpiący, czyli dusze przebywające w czyśćcu same sobie pomóc już nie mogą. Ale zgodnie z wiarą w Świętych Obcowanie, tj. w prawdę o komunii Kościoła uwielbionego czyli zbawionych, pielgrzymującego czyli nas żyjących na ziemi i cierpiącego w czyśćcu, możemy im pomóc właśnie my. Bo tak jak nas wspomagają święci (dusze zbawionych), tak my powinniśmy wspomagać dusze czyśćcowe” – zaznacza o. Praśkiewicz.

Penitencjaria Apostolska w dekrecie na tegoroczne listopadowe święta kieruje też specjalną zachętę do kapłanów, aby z gorliwością i wielkodusznością podejmowali celebrację Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym i by nie zapomnieli o chwalebnym zwyczaju odprawienia w dzień zaduszny trzech Mszy św. za zmarłych.

                                                   Małgorzata Bochenek. Nasz Dziennik, 26.10.2020