Jutro może być za późno

Duch Świętyo. Augustyn Pelanowski OSPPE

Musimy dać Duchowi szansę, by nas objął przynależeniem wiary.

 

Wyjdziemy ze śmierci na głos Jezusa, podobnie jak Łazarz wychodzący z grobu. Przez cały czas, kiedy Jezus głosił swoją naukę, Jego przyjacielem był Łazarz, słuchający i zapamiętujący każdy akord melodii Ewangelii. Jeśli przez całe życie słuchamy mowy Boga zapisanej w Biblii, w której jest ukryta moc Ducha, pozostajemy wrażliwi na głos Jezusa wywołującego nas z czeluści mogił.

Duch Święty mieszka w nas, jeśli spożywamy Ciało Chrystusa z czystym sumieniem na Eucharystii. Owe zamieszkiwanie, o którym mówi Paweł, nie jest uwięzieniem Jezusowego Ducha w sobie, lecz oddaniem się Jemu w panowanie. Jest przynależeniem wiary, jak ujął to świetnie Paul Ricoeur w zapiskach przedśmiertnych. Przynależeć to

Czytaj więcej

Chrystus jest najniżej

Znalezione obrazy dla zapytania chrystus ukrzyżowanyo. Augustyn Pelanowski OSSPE

Któż z nas nie czuje się pustym, zrozpaczonym, bezsensownym, więźniem losu?

 

W Talmudzie można przeczytać, że jeżeli Izrael na to zasługuje, to Mesjasz przyjdzie na obłokach, jeśli nie będzie tego godzien, to przyjedzie biedny, na osiołku. Uniżenie Mesjasza miało być wyrazem duchowego upadku pokolenia. Miłość nie cofa się przed niczym, by tylko osiągnąć więź z ukochaną istotą. Każde zbliżenie jest ostatecznie inspirowane przez jakąś miłość. Im bardziej nas wciąga jakaś namiętność, tym bardziej przeciwne argumenty wydają nam się bez znaczenia.

Czytaj więcej

Mistyczne spotkania ze zranioną Miłością

Mistyczne spotkania ze zranioną Miłością

 

Ewangeliści poświęcają sporo miejsca ostatnim wydarzeniom przed męką Pana Jezusa jak i Jego bólowi w: Getsemanii, podczas procesu, drogi krzyżowej, czy agonii na krzyżu. To cierpienie jest zrodzone z „szalonej Miłości” do każdego z nas. To coś bardzo świadomego, ludzkiego i zarazem boskiego. To cierpienie jest misterium, czymś tajemniczym i powinno nas zaskakiwać, przemieniać, inspirować, po prostu nawracać i o tych, którzy spotkali się z Chrystusem w tym kulminacyjnym momencie Jego misji chciałbym poświęcić tę refleksję.

Zacznijmy od tego co rozumiemy przez słowo – spotkać się. Spotykają się osoby, to kontakt na różnych płaszczyznach, ale bez względu czy to tylko krótkie nawet bez słów zetknięcie dwóch osób, to zawsze nawet jeśli o tym nie myślimy, to spotkanie dwóch dusz, to spotkanie na płaszczyźnie metafizycznej, najlepiej to widać na przykładzie osób kochających się, przyjaźniących – tu zachodzi jakaś komunia dusz… chyba że jest jakiś mur!

Czytaj więcej