Program do wypełniania PIT-ów za 2018 r.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wszystkim, którzy pragną wesprzeć nasze dzieło z serca dziękujemy.

Celem stowarzyszenia jest rozwój kultury i edukacji a w szczególności:

 • Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej.
 • Popularyzowanie postaw prospołecznych, proekologicznych, charytatywnych  i dobrowolnych.
 • Działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje cel poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” i innych zespołów  artystycznych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wypraw turystycznych,  krajoznawczych i ekologicznych oraz wszelkich form zabawy, wypoczynku i rekreacji.
 3. Kreowanie działań i zachowań przyjaznych środowisku.
 4. Opracowywanie i wydawanie materiałów o tematyce kulturalnej, edukacyjnej  i ekologicznej.
 5. Pomoc w organizowaniu wolontariatu.
 6. Prowadzenie portalu internetowego.
 7. Prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i eksperckiej.
 8. Wspieranie organizacyjne i finansowe lokalnych inicjatyw.
 9. Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją.
 10. Współpracę z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, firmami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
 11. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem, , które okażą się istotne dla  rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Jubileusz Chóru Gloria – 18.11.2018 r.

W dniu 18.11.2018 r. odbył się uroczysty jubileusz związany z piętnastoleciem istnienia Chóru „Gloria” przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. Obchody rozpoczęto od uczestnictwa we Mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Miazga. Członkowie chóru, przygotowali oprawę liturgii Mszy Świętej.  Dalsza część świętowania odbyła się w lokalu „Gemar”, gdzie ks. proboszcz podziękował członkom za ich zaangażowanie i wieloletnią współpracę. Pan prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku Andrzej Rozpotyński, wspólnie z panią vice prezes towarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku Lucyną Pyziak złożyli życzenia oraz słowa wdzięczności na ręce kierownika chóru „Gloria”, pani Grażynie Rybce. Piętnaście lat pracy chóru, owocowało wyjazdami na kwesty parafialne, dochód z których wspierał powstającą wówczas świątynię. Członkowie chóru, przez wieloletnie zaangażowanie w życie parafii stali się częścią żywej wspólnoty kościoła i do dziś realizują słowa sentencji „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.