7 Kwiecień 2011

Podziękowanie za pracę na rzecz chóru i stowarzyszenia „Gloria”

Kategoria: Chór i Stowarzyszenie Gloria   Wyświetleń: 847

Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest wspieranie chóru „Gloria”.     Na ile nas stać robimy to. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud pracy w zespole, poświęcają czas na żmudne próby i z ochotą nie żałując swoich gardeł śpiewają na chwałę Bożą i  jeśli jest taka potrzeba. Jest w tym  również wielka przyjemność. Ale nie było by tego wszystkiego jeśli nie było by heroicznego wręcz i niewiarygodnego zaangażowania się bezinteresownie i bez reszty Pani Grażyny Rybki, która przygotowuje bogaty repertuar a potem przez wiele godzin stara się wyciągnąć   z tego niedoskonałego materiału- dynamikę             i w miarę czyste brzmienie. Zarząd z uznaniem składa Ci Grażynko szczególne podziękowanie i prosi zarazem – o dalszą nad nami merytoryczną pracę.

Z całego serca składam również podziękowania dla wszystkich, którzy              w jakikolwiek sposób włączali się w prace Stowarzyszenia: I tak w pierwszej kolejności dziękuję ks. Proboszczowi Janowi Miazga za to ,że wystąpił              z inicjatywą powołania naszej organizacji, za to , że nas stale wspiera nie tylko materialnie ale również  a może przede wszystkim duchowo, który stwarza ciepły i serdeczny klimat, byśmy mogli się czuć jak jedna wielka rodzina.

Za duże zaangażowanie i dźwiganie dużej ilości obowiązków , dziękuję Marysi Hałys – pełniącej trudną i odpowiedzialną funkcję księgowej. Swoją profesjonalnością chroni nas byśmy nie popadli w kłopoty z wszędobylskim „fiskusem”.

Władzia Jarosz pięknie i profesjonalnie prowadzi kronikę chóru, dokumentuje jego działalność: słowem, grafiką i fotografią. Robi to znakomicie i wkłada       w kronikę serce. Zachęcam wszystkich nie tylko do oglądania , ale również do czytania  - są tam głębokie treści. Duże fragmenty tej kroniki znajdują się na stronie internetowej, zachęcam do jaj odwiedzenia.  Władzia pełni również odpowiedzialną funkcję Sekretarza Zarządu .

Ania Chlebuś jak może , stara się pełnić powierzoną funkcje skarbnika , chociaż wiem, że nie jest jej łatwo pełnić tę funkcję „celnika” i egzekutora.

W wielu czynnościach mogliśmy liczyć na Antka Morzywałka. Jest członkiem Zarządu i zawsze chętnie wspiera nasze poczynania. Dziękujemy uprzejmie.      I tak można by dziękować w nieskończoność, każdy bowiem ma swoje zasługi.

 

Dziękuję także  za pracę komisji rewizyjnej na czele ze Zbyszkiem Zawadzkim. Szczególnie serdecznie dziękuję Marysi Zawadzkiej za bezinteresowne doradztwo i fachową pomoc w ocenie bilansu.

Na koniec dziękuję Przewodniczącemu Kaziowi Dziedzicowi za trud prowadzenia naszych Walnych Zebrań.

Zarząd  Stowarzyszenia

7 Kwiecień 2011

Władze Stowarzyszenia

Kategoria: Chór i Stowarzyszenie Gloria   Wyświetleń: 530

Aktualne władze Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku

 

Kazimierz Dziedzic – Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

 

Edward Krauz – Prezes Zarządu

Lucyna Pyziak – Wiceprezes Zarządu

Władysława Jarosz – Sekretarz Zarządu

Anna Chlebuś – Skarbnik Zarządu

Antoni Morzywałek – Członek Zarządu

 

Zbigniew Zawadzki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zofia Kłak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Anna Pawliszyn – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Maria Hałys – Księgowa

Zarząd  Stowarzyszenia

6 Kwiecień 2011

Prezentacja

Kategoria: Chór i Stowarzyszenie Gloria   Wyświetleń: 689

Prezentacja Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” , podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w mury nowobudowanego kościoła w parafii pw. Chrystusa Króla    przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku

 

Nazywam się Edward Krauz.

Z woli walnego zebrania, które liczy 25 Członków oraz Zarządu jestem Prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku., działającego już czwarty rok.

Latem 2006 r.  grupa inicjatywna  zainspirowana przez ks. Proboszcza Jana Miazgę  podjęła decyzję o powołaniu do życia tego Stowarzyszenia.

Głównym celem tej pozarządowej organizacji jest wspieranie parafialnego chóru „Gloria”   jak również innych zespołów diakonii muzycznej działających przy parafii i angażujących    się we wspólne dzieło wznoszenia naszego Domu Bożego. Celem Stowarzyszenia jest również wspieranie społeczności lokalnej podejmującej różne inicjatywy z zakresu kultury, sportu i turystyki. Poza tym Stowarzyszenie organizuje dla parafian imprezy  i  wyprawy ekologiczne pod hasłem „w poszukiwaniu ekolandii”, mające na celu naukę pozytywnych zachowań , przyjaznych środowisku naturalnemu i prawidłowego zgodnego  z normami chrześcijańskimi korzystania z walorów przyrodniczych.

Na wiosnę 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i ma przywilej korzystania z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych  i podmiotów gospodarczych. Środki w ten sposób pozyskane Zarząd Stowarzyszenia w całości przeznacza  na wsparcie budowy  i wyposażenia pomieszczeń  przy nowobudowanym kościele, z myślą ,  że zespoły wcześniej wymienione oraz inne grupy wspólnoty parafialnej będą mogły korzystać z tej bazy prowadząc swoją działalność na Chwałę Naszego Pana Chrystusa Króla.

Zarząd  Stowarzyszenia