Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

W dniu 08-03-2018 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu FIO 2018 oraz otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego. Spotkanie pogłębiło naszą wiedzę jak sięgać po środki pieniężne dla naszej organizacji by móc jak najlepiej realizować działania statutowe. Otrzymaliśmy też informacje o wprowadzonych uproszczeniach przy pisaniu i rozliczaniu projektów.

Na zdjęciu od lewej:

  • pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • pan Andrzej Rozpotyński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
  • pani Dorota Czarny-Konieczny – Sekretarz Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
  • pan Wojciech Kaczmarczyk -Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zebranie Walne – sprawozdawcze

W dniu 08.02.2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku, na którym została podsumowana praca wykonana w 2017 r.

Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności prowadzonej w ubiegłym roku, sprawozdanie finansowe, odczytano protokół z komisji inwentaryzacyjnej oraz protokół z komisji rewizyjnej.
Członkowie Stowarzyszenia, poprzez głosowanie, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.
Przyjęto również plan działań i preliminarz finansowy na 2018 r.
Był czas na wnioski, dyskusje oraz ciepły posiłek i przepyszne pączki z racji Tłustego Czwartku.