Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

W dniu 08-03-2018 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu FIO 2018 oraz otwartych konkursów ofert realizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego. Spotkanie pogłębiło naszą wiedzę jak sięgać po środki pieniężne dla naszej organizacji by móc jak najlepiej realizować działania statutowe. Otrzymaliśmy też informacje o wprowadzonych uproszczeniach przy pisaniu i rozliczaniu projektów.

Na zdjęciu od lewej:

 • pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 • pan Andrzej Rozpotyński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
 • pani Dorota Czarny-Konieczny – Sekretarz Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku,
 • pan Wojciech Kaczmarczyk -Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zebranie Walne – sprawozdawcze

W dniu 08.02.2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku, na którym została podsumowana praca wykonana w 2017 r.

Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne z działalności prowadzonej w ubiegłym roku, sprawozdanie finansowe, odczytano protokół z komisji inwentaryzacyjnej oraz protokół z komisji rewizyjnej.
Członkowie Stowarzyszenia, poprzez głosowanie, udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.
Przyjęto również plan działań i preliminarz finansowy na 2018 r.
Był czas na wnioski, dyskusje oraz ciepły posiłek i przepyszne pączki z racji Tłustego Czwartku.

Pomoc w wypełnieniu zeznań podatkowych „PIT” za 2017 r. oraz program do ich wypełnienia

Przyjdź, skorzystaj z pomocy i przekaż 1% należnego podatku
na zadania statutowe
Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku
KRS 0000267831

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” organizuje pomoc
w wypełnianiu zeznań podatkowych „PIT”.

Dokumenty za rok 2017, potrzebne do sporządzenia zeznania można składać
w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia lub w zakrystii po Mszy św..
Organizatorzy w ciągu 7 dni wypełnią formularze PIT
i przekażą zeznanie do urzędu skarbowego przez internet.
W tym celu potrzebne jest udokumentowane podanie przychodu podatnika za rok 2016.
Prosimy dla ułatwienia o podanie numeru tel. kontaktowego.
Jeśli podatnik nie posiada danych umożliwiających wysyłkę zeznania przez internet, organizatorzy wypełnią formularz PIT w wersji papierowej
i przekażą wydruk podatnikowi.
Wówczas podatnik sam musi przekazać takie zeznanie do urzędu skarbowego.

Celem stowarzyszenia jest rozwój kultury i edukacji a w szczególności:

 • Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej.
 • Popularyzowanie postaw prospołecznych, proekologicznych, charytatywnych  i dobrowolnych.
 • Działanie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje cel poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne i finansowe chóru „Gloria” i innych zespołów  artystycznych.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wypraw turystycznych,  krajoznawczych i ekologicznych oraz wszelkich form zabawy, wypoczynku i rekreacji.
 3. Kreowanie działań i zachowań przyjaznych środowisku.
 4. Opracowywanie i wydawanie materiałów o tematyce kulturalnej, edukacyjnej  i ekologicznej.
 5. Pomoc w organizowaniu wolontariatu.
 6. Prowadzenie portalu internetowego.
 7. Prowadzenie działalności doradczej, konsultacyjnej i eksperckiej.
 8. Wspieranie organizacyjne i finansowe lokalnych inicjatyw.
 9. Wspieranie osób zagrożonych marginalizacją.
 10. Współpracę z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, firmami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania.
 11. Podejmowanie innych działań zgodnych z prawem, , które okażą się istotne dla  rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
Jeżeli nie potrzebujesz pomocy przy rozliczeniu
lub chcesz by twoja darowizna została przekazana naszemu Stowarzyszeniu anonimowo,
skorzystaj z linku do programu
umieszczonego na banerze,
w którym wypełnisz PIT i wyślesz
do Urzędu Skarbowego,
przekazując tym samym 1% Stowarzyszeniu,
którego KRS jest już wpisany.  
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku