II Podkarpackie Forum Obywatelskie w Rzeszowie

W dniu 18 listopada 2017 r. dwoje przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalnego „Gloria” w Przeworsku wzięło udział w II Podkarpackim Forum Obywatelskim, które odbyło się w Rzeszowie. Ważnym dla Stowarzyszenia punktem było szkolenie „Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów”, a także debata „Współpraca międzysektorowa – jaka jest a jaka powinna być?”.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się pod następującym linkiem: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/7153/dyskutowali-o-wspolpracy-pomiedzy-trzecim-sektorem-a-samorzadem-i-rzadem

Zarząd Stowarzyszenia planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach konkursu, by w szerszym stopniu móc realizować zadania statutowe. W związku z tym Stowarzyszenie musi zgromadzić środki własne. Prosimy, więc ludzi dobrej woli, którym działalność kulturalna, sportowa i ekologiczna nie jest obojętna o darowizny na nasze konto bankowe z dopiskiem „na działalność statutową”.

Bank Spółdzielczy w Przeworsku 44 9106 0008 2006 0014 0461 0001

„Słodka niedziela” 10-09-2017 r.

W dniu 10 września 2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku wsparło swoimi wypiekami imprezę „Słodka niedziela” zorganizowaną w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku. Pani Dorota Czarny-Konieczny pomagała w rozprowadzaniu ciast.

Wszystkim zaangażowanym w to dzieło serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzszenia.

„Wesoły Tydzień” w dniach 24-28 lipiec 2017 r.

W dniach 24-28 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku wspierało organizację „Wesołego Tygodnia” realizowanego w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku a koordynowanego przez Ruch Światło-Życie tejże parafii.

Nasi wolontariusze (Dorota Czarny-Konieczny, Marzena Cedzidło, Izabela i Marek Szpila) wraz z księdzem Mateuszem Rutkowskim pełnili opiekę nad ponad dwudziestoma dziećmi. Andrzej Rozpotyński zorganizował zajęcia plastyczne u pani Agnieszki Bernackiej w Galerii Magnez przy pałacu w Przeworsku.

Zarówno dzieci jak i opiekunowie świetnie się bawili i mile wspominają spędzony wspólnie czas.