„Wesoły Tydzień” w dniach 24-28 lipiec 2017 r.

W dniach 24-28 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku wspierało organizację „Wesołego Tygodnia” realizowanego w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku a koordynowanego przez Ruch Światło-Życie tejże parafii.

Nasi wolontariusze (Dorota Czarny-Konieczny, Marzena Cedzidło, Izabela i Marek Szpila) wraz z księdzem Mateuszem Rutkowskim pełnili opiekę nad ponad dwudziestoma dziećmi. Andrzej Rozpotyński zorganizował zajęcia plastyczne u pani Agnieszki Bernackiej w Galerii Magnez przy pałacu w Przeworsku.

Zarówno dzieci jak i opiekunowie świetnie się bawili i mile wspominają spędzony wspólnie czas.

Wycieczka w Bieszczady 25-06-2017

W dniu 25-06-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku zorganizowało dla mieszkańców Osiedla nr 8 oraz Emerytów, Rencistów i osób niepełnosprawnych a także dzieci i młodzieży wycieczkę w Bieszczady z cyklu „w poszukiwaniu ekolandii”.

Głównym celem wycieczki było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych (seniorów) z problemami związanymi z niepełnosprawnością oraz współdziałanie tych osób z młodzieżą, co przeciwdziała dyskryminacji ze względu na wiek oraz dolegliwości zdrowotne.

Kolejnym ważnym celem było poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska, zagrożeń dla fauny i flory oraz możliwości wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej.

Plan wycieczki obejmował między innymi:

  • Uczestnictwo we Mszy Świętej,
  • Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach (https://www.youtube.com/watch?v=HxlgO7yAcTE)
  • Podziwianie miniatur cerkwi z regionu Karpat Wschodnich w Ośrodku Caritas (https://www.youtube.com/watch?v=96etZ8v-V-o)
  • Zwiedzanie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000: wystawa zwierząt z bieszczadzkich lasów
  • Udział w projekcji filmu traktującego o ochronie środowiska naturalnego w Bieszczadach, zagrożeniach dla flory i fauny
  • Udział w prelekcji na temat metod wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej przez hydroelektrownię na rzece San zarówno w Myczkowcach – Zwierzyniec jak i zaporę na Solinie
  • Rejs po Solinie
  • Zwiedzanie Pałacu w Olszanicy

Parafiada w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku 28-05-2017

W dniu 28-05-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku brało udział w organizacji Parafiady w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku oraz ufundowało nagrodę II stopnia w loterii fantowej.
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w organizację Parafiady:
– Andrzej Rozpotyński – grill, zorganizowanie pokazu ratownictwa drogowego (Straż Pożarna), zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci,
– Agata Jurkiewicz – organizator wspólnie z ks. proboszczem loterii fantowej,
– Dorota Hałys – pomoc przy loterii fantowej,
– Marzena Cedzidło – organizacja loterii fantowej,
– Kazimierz Dziedzic – organizacja zawodów sportowych,
– Patrycja Konopelska – pomoc przy organizacji festynu parafialnego,
– Marek Szpila – pomoc przy dopilnowaniu bezpieczeństwa na placu festynu,
– Dorota Czarny-Konieczny współorganizacja festynu parafialnego, konferansjerka.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Parafiady składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku