Wycieczka w Bieszczady 25-06-2017

W dniu 25-06-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku zorganizowało dla mieszkańców Osiedla nr 8 oraz Emerytów, Rencistów i osób niepełnosprawnych a także dzieci i młodzieży wycieczkę w Bieszczady z cyklu „w poszukiwaniu ekolandii”.

Głównym celem wycieczki było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych (seniorów) z problemami związanymi z niepełnosprawnością oraz współdziałanie tych osób z młodzieżą, co przeciwdziała dyskryminacji ze względu na wiek oraz dolegliwości zdrowotne.

Kolejnym ważnym celem było poszerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska, zagrożeń dla fauny i flory oraz możliwości wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej.

Plan wycieczki obejmował między innymi:

  • Uczestnictwo we Mszy Świętej,
  • Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach (https://www.youtube.com/watch?v=HxlgO7yAcTE)
  • Podziwianie miniatur cerkwi z regionu Karpat Wschodnich w Ośrodku Caritas (https://www.youtube.com/watch?v=96etZ8v-V-o)
  • Zwiedzanie Centrum Promocji Obszarów Natura 2000: wystawa zwierząt z bieszczadzkich lasów
  • Udział w projekcji filmu traktującego o ochronie środowiska naturalnego w Bieszczadach, zagrożeniach dla flory i fauny
  • Udział w prelekcji na temat metod wykorzystania przyrody do produkcji energii elektrycznej przez hydroelektrownię na rzece San zarówno w Myczkowcach – Zwierzyniec jak i zaporę na Solinie
  • Rejs po Solinie
  • Zwiedzanie Pałacu w Olszanicy

Parafiada w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku 28-05-2017

W dniu 28-05-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku brało udział w organizacji Parafiady w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku oraz ufundowało nagrodę II stopnia w loterii fantowej.
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w organizację Parafiady:
– Andrzej Rozpotyński – grill, zorganizowanie pokazu ratownictwa drogowego (Straż Pożarna), zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci,
– Agata Jurkiewicz – organizator wspólnie z ks. proboszczem loterii fantowej,
– Dorota Hałys – pomoc przy loterii fantowej,
– Marzena Cedzidło – organizacja loterii fantowej,
– Kazimierz Dziedzic – organizacja zawodów sportowych,
– Patrycja Konopelska – pomoc przy organizacji festynu parafialnego,
– Marek Szpila – pomoc przy dopilnowaniu bezpieczeństwa na placu festynu,
– Dorota Czarny-Konieczny współorganizacja festynu parafialnego, konferansjerka.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Parafiady składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku

Akcja pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych PIT została zakończona


Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku informuje, że akcja pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT za 2016 r. została ukończona.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy Państwu pomóc. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia i w ten sposób przyczynili się do kontynuacji budowy kościoła, jak również wspierania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wasza pomoc drodzy Darczyńcy ma dla Stowarzyszenia ogromne znaczenie. Liczy się każda złotówka, która pomoże Stowarzyszeniu dalej działać i realizować zadania statutowe.

Okazując swoją wdzięczność za udzielone wsparcie zapewniamy o modlitewnej pamięci w intencji wszystkich Darczyńców.