Parafiada w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku 28-05-2017

W dniu 28-05-2017 r. Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku brało udział w organizacji Parafiady w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku oraz ufundowało nagrodę II stopnia w loterii fantowej.
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w organizację Parafiady:
– Andrzej Rozpotyński – grill, zorganizowanie pokazu ratownictwa drogowego (Straż Pożarna), zorganizowanie zajęć plastycznych dla dzieci,
– Agata Jurkiewicz – organizator wspólnie z ks. proboszczem loterii fantowej,
– Dorota Hałys – pomoc przy loterii fantowej,
– Marzena Cedzidło – organizacja loterii fantowej,
– Kazimierz Dziedzic – organizacja zawodów sportowych,
– Patrycja Konopelska – pomoc przy organizacji festynu parafialnego,
– Marek Szpila – pomoc przy dopilnowaniu bezpieczeństwa na placu festynu,
– Dorota Czarny-Konieczny współorganizacja festynu parafialnego, konferansjerka.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Parafiady składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego "Gloria" w Przeworsku

Akcja pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych PIT została zakończona


Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku informuje, że akcja pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT za 2016 r. została ukończona.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy Państwu pomóc. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia i w ten sposób przyczynili się do kontynuacji budowy kościoła, jak również wspierania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wasza pomoc drodzy Darczyńcy ma dla Stowarzyszenia ogromne znaczenie. Liczy się każda złotówka, która pomoże Stowarzyszeniu dalej działać i realizować zadania statutowe.

Okazując swoją wdzięczność za udzielone wsparcie zapewniamy o modlitewnej pamięci w intencji wszystkich Darczyńców.