Regulamin gry miejskiej Gdzie jest PROROK?

Regulamin ogólny gry miejskiej z okazji 30 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

       1.       Głównym organizatorem gry miejskiej jest wspólnota Ruchu Światło- Życie przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku.

       2.       Celem gry jest przybliżenie osoby sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz jego dzieła Ruchu Światło-Życie w Polsce.

       3.       Uczestnikami gry mogą być:

-osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok życia) i starsze

-osoby powyżej 10 roku życia posiadający pisemną zgodę rodzica (załącznik nr1)

-osoby młodsze pod opieką pełnoletniego opiekuna (biorącego udział w grze)

       4.       Udział w grze jest bezpłatny

      5.       Zapisy drogą internetową po przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lWwK0YFo9o3tM_aZ0yabRUYdOBqAabcx1v7ev_ip7X75VQ/viewform

                lub http://www.chrystus-      krol.przeworsk.pl do dnia 17.05.2017 roku.

       6.       Gra podzielona jest na cztery grupy wiekowe

I.                     I-III Szkoły podstawowej

II.                   IV-VI Szkoły podstawowej

III.                 Gimnazjum

IV.                Powyżej 18 roku życia

       7.       Gra rozpoczyna się o godz.9:30 w budynku dla grup parafialnych przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. Terytorium gry jest miasto Przeworsk.

       8.       Gra kończy się o godzinie 1230. Do tego czasu wszystkie grupy muszą wrócić do początku startu. Powrót po wyznaczonym czasie jest dyskwalifikacja drużyny.

       9.       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników oraz za ich stan zdrowia w czasie gry.

      10.   Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa (m.in. drogowego) oraz regulaminów miejsc/budynków do których wejdą.

      11.   Osoby z najlepszym czasem oraz największą liczbą punktów za zdobycie „punktów otrzymają nagrody.

12.   Liczba osób w grupie od 3 do 5 (uczestnik poniżej 10 roku życia potrzebuje pełnoletniego opiekuna-min.opiekun+2 uczestników)

      13.   Regulamin rozgrywki pojawi się do dnia 15.05.2017. Będzie on zawierał zasady i opis gry

      14.   Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w grze miejskiej

      15.   Każda grupa w miejscu startu otrzymuje ,,pakiet poszukiwacza”

      16.   Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie 

 

Plan gry miejskiej „Prorok”

9:20 przywitanie uczestników i zapoznanie z zasadami rozgrywki

9:30 start gry miejskiej

12:30 zakończenie gry

13:00 wręczenie nagród i dyplomów

 

 

Załącznik 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………..

w grze miejskiej w dniu 20.05.2017. Informuje że dziecko nie posiada przeciwskazań zdrowotnych na udział w ww. grze. Informuje również że zapoznałam/em się z regulaminem ogólnym gry i akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa mojego dziecka

 

 

  …………………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna i data

Młodzieżowa wspólnota formacyjna Ruchu Światło – Życie przy parafii pw. Chrytusa Króla w Przeworsku zaprasza na spotaknia w każdy piątek po Mszy Św. (ok. 18.50) w kościele lub salce w domu dla grup.

Przyjdź z nami pomodlisz się, ale też spotaksz drugiego człowieka i twórczo spędzisz czas.