Dzień Skupienia

         W dniu 27.02.2021 roku Wspólnota Serca Pana Jezusa przeżywała swój coroczny Dzień Skupienia. Wyjątkowo odbywał się on na miejscu, w parafii Chrystusa Króla, w Przeworsku. Wydarzeniu temu przewodniczył i posługiwał nasz opiekun ks. Jan Miazga. Aby dobrze ten czas wykorzystać, rozpoczęliśmy spotkanie adoracją Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Następnie ks. Jan wygłosił konferencję o ”Budowaniu Wspólnoty” gdzie mówił, że wszyscy zostaliśmy wybrani do wspólnoty np.: małżeńskiej, rodzinnej czy kapłańskiej i do jej budowania. Nasz opiekun duchowy omówił także podstawowe elementy pozwalające wspólnotę zbudować. Między innymi WIĘŹ, czyli o przebywanie – relacje z bliskimi, z innymi członkami danej wspólnoty. Bardzo ważne, aby mieć dla nich czas. Kolejnym elementem jest MIŁOŚĆ (tych, którzy pragnął iść za Jezusem musi cechować miłość) – to jest podstawa, żeby zbudować relacje. MODLITWA – EUCHARYSTIA stanowią również niezbędny czynnik w budowaniu relacji, a wspólna modlitwa jednoczy. PRZEBACZENIE, POJEDNANIE- bez tego nie zbudujemy wspólnoty. Przebaczanie powinno
być stałą dyspozycyjnością naszego serca. Bez tego się nie rozwiniemy, niczego nie zbudujemy. DIALOG – ROZMOWA , a w szczególności słuchanie ( czego inni członkowie wspólnoty potrzebują , oczekują) są również niezbędne.
Wspólna Eucharystia była najważniejszym punktem naszego spotkania i jednocześnie podsumowującym nasz tegoroczny Dzień Skupienia.
Za wszelkie wskazówki, nauki, porady i otrzymane łaski dzięki niech będą Dobremu Bogu. Amen.

Rekolekcje Wspólnoty Serca Jezusa

W dniach 24-25 wrzesień 2020 r., O. Mariusz Wójtowicz – karmelita bosy poprowadził dla naszej wspólnoty rekolekcje. Odbywały się one wyjątkowo w parafii Chrystusa Króla.

„Rekolekcje są po to, żeby nasze „kolekcje” od nowa poukładać i z Duchem Świętym iść do przodu” – takim wstępem rozpoczął O. Mariusz pierwszą konferencję. Przedstawił w niej pokrótce Tego, który nam daje Ducha św., a także Jego symbole i ich znaczenie, m.in. : gołąb, światło, obłok, ogień, itd.

W kolejnych konferencjach o. Mariusz omówił życiorys i duchowość Św. Teresy od Jezusa, tzw. Wielkiej Teresy. Mówił o „Twierdzy wewnętrznej” , w której św. Teresa opisuje „7 mieszkań” – czyli 7 etapów życia duchowego. Żeby wejść do „swojej twierdzy wewnętrznej” potrzebna jest modlitwa – ona powie prawdę, „Boimy się modlić, ponieważ boimy się prawdy o sobie”. W kolejnych dziełach (m.in. „Księga życia”, Droga doskonałości”) św. Teresa wyjaśnia czym jest modlitwa. Modlitwa ma być celem życia – trwaniem. Modlić się to znaczy myśleć o Bogu.

Aby się dobrze modlić potrzebujemy 4 rzeczy:

1) ćwiczyć się w miłości na co dzień

– być dla innych, słuchać, mieć czas

2) wyrzeczenia

– trud ofiary – post, asceza, jałmużna

3) pokory – czyli chodzenia w prawdzie

4) niezachwianego postanowienia – „determinada”.

O. Mariusz wyjaśniał i zachęcał do zapoznania się z tematem oraz życiem i dziełami św. Teresy z Avila. Wiele informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej : karmel.pl. O. Mariusz prowadzi również swój osobisty blog – dumanie.pl , na którym znajdziemy wiele ciekawych treści dotyczących życia duchowego.

Za wspólnie spędzony czas konferencji, przeplatanych adoracją Najświętszego Sakramentu, wspólne Eucharystie, ale i czegoś dla ciała (wspólny obiadek) dzięki niech będą Panu Bogu.

             

            

Dzień Skupienia

W dniu 29.02.2020 r. Wspólnota Serca Pana Jezusa z Przeworska przeżywała swój Dzień Skupienia w Jarosławskim Opactwie. W „Czarnej Kaplicy” spotkanie prowadził Ks. Adam Dworzycki z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła.
Tematem naszych rozważań było „przymierze – klucz do zrozumienia Pisma Św.”
Na początku prowadzący nakreślił obraz samego przymierza, które jest nakłanianiem Boga do powrotu do Niego. My jesteśmy                w przymierzu z Bogiem przez Krew Chrystusa ( Łk 22, 14-20) – to jest nasze najważniejsze przymierze.  Ks. Adam objaśnił również znaczenie przymierza, jego wartość i sposoby wyznawania . Spojrzeliśmy również z naszym prowadzącym na Pismo Św. z tej perspektywy. Biblia to historia przymierzy. Bóg ciągle zaprasza do bycia  w Jego rodzinie (Oz 11,1, Ga 4, 4-7). Każde przymierze zawiera charakterystyczne dla siebie elementy: świadkowie przymierza, konkretne zwroty, towarzyszące ofiary i znaki potwierdzające przymierze.  My „nasze nowe przymierze” odnawiamy biorąc udział w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego. Ks. Adam zachęcił nas na spotkaniu do zastanowienia się nad kilkoma pytaniami:
1) Jak wygląda moje przymierze z Bogiem ? (jaka jest moja z Nim relacja?)
2) Co jest znakiem tego przymierza?
3) W jaki sposób celebruje to przymierze?
Aby w w/w temat mocniej się wgryźć ks. Adam polecił nam następujące lektury: „Na początku jest miłość” – Scott Hahn, „Potęga relacji z Bogiem. Przymierze Krwi” – Sten Nilsson.
Podczas ponad godzinnej adoracji w ciszy mieliśmy okazję „porozmawiać” z Panem Jezusem na te tematy i zastanowić się nad pytaniami przed przerwą na kawę i przed Eucharystią.
Za te wszystkie nauki, konferencje,  spotkanie, za wspólne przebywanie i ciągłą naukę uwielbiania dzięki niech będą Bogu.