Dzień Skupienia

W dniu 29.02.2020 r. Wspólnota Serca Pana Jezusa z Przeworska przeżywała swój Dzień Skupienia w Jarosławskim Opactwie. W „Czarnej Kaplicy” spotkanie prowadził Ks. Adam Dworzycki z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła.
Tematem naszych rozważań było „przymierze – klucz do zrozumienia Pisma Św.”
Na początku prowadzący nakreślił obraz samego przymierza, które jest nakłanianiem Boga do powrotu do Niego. My jesteśmy                w przymierzu z Bogiem przez Krew Chrystusa ( Łk 22, 14-20) – to jest nasze najważniejsze przymierze.  Ks. Adam objaśnił również znaczenie przymierza, jego wartość i sposoby wyznawania . Spojrzeliśmy również z naszym prowadzącym na Pismo Św. z tej perspektywy. Biblia to historia przymierzy. Bóg ciągle zaprasza do bycia  w Jego rodzinie (Oz 11,1, Ga 4, 4-7). Każde przymierze zawiera charakterystyczne dla siebie elementy: świadkowie przymierza, konkretne zwroty, towarzyszące ofiary i znaki potwierdzające przymierze.  My „nasze nowe przymierze” odnawiamy biorąc udział w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego. Ks. Adam zachęcił nas na spotkaniu do zastanowienia się nad kilkoma pytaniami:
1) Jak wygląda moje przymierze z Bogiem ? (jaka jest moja z Nim relacja?)
2) Co jest znakiem tego przymierza?
3) W jaki sposób celebruje to przymierze?
Aby w w/w temat mocniej się wgryźć ks. Adam polecił nam następujące lektury: „Na początku jest miłość” – Scott Hahn, „Potęga relacji z Bogiem. Przymierze Krwi” – Sten Nilsson.
Podczas ponad godzinnej adoracji w ciszy mieliśmy okazję „porozmawiać” z Panem Jezusem na te tematy i zastanowić się nad pytaniami przed przerwą na kawę i przed Eucharystią.
Za te wszystkie nauki, konferencje,  spotkanie, za wspólne przebywanie i ciągłą naukę uwielbiania dzięki niech będą Bogu.

       

    

Rekolekcje pt. „Szkoła Proroków”

W dniach od 14 do 16 lutego 2020 r. w Wybrzeżu w Ośrodku Rekolekcyjnym „Nadzieja”,
odbyły się rekolekcje pt. „Szkoła Proroków”. Osobą prowadzącą był ks. Mateusz Kicka z diecezji
zamojsko-lubaczowskiej. Trzydniowy program obejmował : medytacje, konferencje, adoracje
Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawnienniczą i codzienną Eucharystię. Nauki rekolekcyjne
dotyczyły posługi darem proroctwa. Rekolekcjonista zwrócił uwagę na rys historyczny powoływania proroków oraz roli duchownych w przepowiadaniu woli bożej. Ks. Mateusz opisał cechy, którymi powinien odznaczać się prawdziwy prorok, przestrzegł także przed fałszywymi wieszczami i niewłaściwym przepowiadaniem. Rekolekcje obfitowały w ogrom wiedzy dotyczącej tematyki proroctwa.
Kapłan zachęcił do podjęcia powołania związanego z prorokowaniem i ciągłego
rozeznawania tego daru. Rekolekcyjny czas pozwolił nam na uporządkowanie poznanej wiedzy oraz dał
nam odwagę do podjęcia posługi w nowej formie w naszej wspólnocie.

Zosia, Magda i Dorota

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 18 – 25 stycznia 2020 roku część osób z naszej wspólnoty wraz z opiekunem ks. Janem udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Po Mszy św. o godz.9:15 wyruszyliśmy autokarem do Jasionki, aby stamtąd wylecieć do Tel-Avivu. Na miejscu byliśmy wieczorem, skąd nasz kierowca zabrał nas autobusem do hotelu „Paradise” w Betlejem.
W niedziele rozpoczęliśmy zwiedzanie Jerozolimy od wejścia przez Bramę Lwów do Kościoła Św. Anny, gdzie mieszczą się pozostałości Sadzawki Owczej Betesda. Ulicą Via Dolorosa przeszliśmy do Kościoła Skazania Jezusa. W Kościele Biczowania mieliśmy Mszę św. , skąd rozpoczęliśmy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. W kolejce do miejsca Ukrzyżowania Pana Jezusa i Grobu Pańskiego sprawdziliśmy swoją cierpliwość, pokorę i wytrwałość. Wracając pod wieczór zobaczyliśmy pozostałości po cardo, na zakończenie dnia poszliśmy pomodlić się pod Ścianę Płaczu (pogoda płakała razem z nami).

        
Drugiego dnia zaczęliśmy zwiedzanie od Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem, gdzie ,mieliśmy Mszę św. Kolejne punkty programu tego dnia to: Grota Mleczna, Pole Pasterzy, muzeum holokaustu Yad Vashem, Sanktuarium Narodzenia Jana Chrzciciela. Pod koniec zwiedzania wspięliśmy się do przepięknie położonego Kościoła Nawiedzenia Sw. Elżbiety w Ain Karen.
        
We wtorek wyruszyliśmy nad Morze Śródziemne oglądając po drodze pozostałości rzymskiego akweduktu. W Hajfie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i podziwialiśmy piękne widoki tego nadmorskiego miasta oraz przepiękne ogrody Baha’i. Tego dnia byliśmy również na górze Tabor (Kościół Przemienienia Pańskiego), następnie pojechaliśmy do Nazaretu. Po zakwaterowaniu w tamtejszym hotelu wyruszyliśmy do Kościoła Św. Józefa, a w Bazylice Zwiastowania mieliśmy Mszę św. na zakończenie dnia.

Czwartego dnia po wykwaterowaniu udaliśmy się do Kany Galilejskiej, gdzie 5 par odnowiło swoje przyrzeczenia małżeńskie (bardzo wzruszająca uroczystość).Tego dnia zwiedziliśmy również Górę Óśmiu Błogosławieństw, Kościół w Tabgha (miejsce cudownego rozmnożenia chleba), dom Św. Piotra i obok synagogę. Po zjedzeniu ryby Św. Piotra udaliśmy się w rejs statkiem po przepięknym Jeziorze Galilejskim. Zakończyliśmy zwiedzanie Mszą św. w auli nad Jeziorem.
          
We czwartek udaliśmy się do Betani, zwiedziliśmy Grób Łazarza, następnie podziwialiśmy przepiękną Pustynie Judzką z widokiem na Wadi Kelt. Nad rzeką Jordan odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. W Jerycho – najstarszym mieście świata mieliśmy Mszę św. Był również czas na zakupy pod Górą Kuszenia. W drodze powrotnej widzieliśmy sykomorę – drzewo podobne do tego, na które wspiął się Zacheusz, żeby zobaczyć Jezusa. Nad Morzem Martwym co odważniejsi zażyli kąpieli błotno-wodnej.
         
Piątek był dniem zwiedzania Jerozolimy. Zaczęliśmy od miejsca wprowadzenia Pana Jezusa do Jerozolimy, następnie Kaplica Wniebowstąpienia, Świątynia Pater Noster, Ogród Oliwny, Bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, później dom Kajfasza, Kościół Św. Piotra „gdzie zapiał kur”, dziedziniec zaparcia się Św. Piotra, Ciemnica, Wieczernik i Grób Dawida. Zakończyliśmy tego dnia zwiedzanie Mszą św. w kościele „przy wieczerniku”.
          
W wielu miejscach czytaliśmy Ewangelię opisującą wydarzenia z życia Jezusa, które tam się odbyły. Opisy historyczno-religijne wspaniałego przewodnika Pana Wiesława pomagały wczuć się w atmosferę tych miejsc. Wiele naszych wyobrażeń zderzało się ze zgoła odmienną rzeczywistością. Może nie raz udało nam się postawić stopę w miejscu, przez które dokładnie przechodził Pan Jezus….
Nie sposób opisać ogromu wrażeń fizyczno-psychiczno-duchowych. Wędrowanie „śladami” Jezusa jest niesamowite. Za wszystkie łaski, które tam otrzymaliśmy i uprosiliśmy dzięki niech będą naszemu Dobremu Bogu. Amen.