Seminarium Odnowy Wiary dobiegło końca

We wtorek 29 listopada w naszej parafii dobiegły końca dziewięciotygodniowe rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które prowadził ks.  Bartłomiej Zakrzewski.  Z zaproszenia na ten rodzaj rekolekcji odpowiedziało około 150 osób.  Wszyscy uczestnicy spotykali się raz  w tygodniu, aby poprzez wspólną modlitwę, konferencję i spotkania w grupach odnowić relację z Panem Bogiem. Dopełnieniem każdego tygodnia była indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmował każdy uczestnik Seminarium w domu.  Tematyka rekolekcji związana była z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, w tym modlitwy, miłości Boga Ojca, grzechu i nawrócenia, uzdrowienia, działania Ducha Świętego w naszym życiu itd.  Ostatnim etapem rekolekcji było obdarowanie uczestników przez Boga darami, charyzmatami i łaskami, potrzebnymi do posługi bliźnim.  Podczas Seminarium gościliśmy także charyzmatyków  z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo i modlitwę otwierali nasze serca na działanie Boga.  O cudach, jakie Pan Bóg zdziałał w sercach podczas tych rekolekcji świadczą liczne świadectwa uczestników. Za ten pięknie spędzony czas CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ!

 

        

        

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

26 września o godzinie 19:00 w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje „Seminarium Odnowy Wiary” dla młodzieży i osób dorosłych. Cotygodniowe spotkania trwają około 90 minut, a konferencje głosi ks. Bartłomiej Zakrzewski. Podczas spotkań w grupach  staramy się  pogłębić swoje życie duchowe i  odkrywamy piękno modlitwy z Pismem Świętym. Zapraszamy wszystkich pragnących dołączyć na nasze spotkania, aby ożywić swoją modlitwę i relację z Bogiem oraz tych, którzy chcą odnowić lub rozpocząć swoją przygodę na drodze wiary, aby żyć na nowo.

 BÓG OJCIEC KOCHA CIEBIE OSOBIŚCIE

UZDROWIENIE W MOCY JEZUSA

MODLITWA O UZDROWIENIE

ROZEZNAWANIE DUCHÓW

ZAWIERZYĆ JEZUSOWI

JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM PANEM I ZBAWICIELEM – HOMILIA

OBDAROWANIE DUCHEM ŚWIĘTYM – MODLITWA I KONFERENCJA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM

XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym


W dniach 19-20 maja 2017 na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej, odbyło się XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Do stóp naszej Matki przyjechały wspólnoty z całej Polski, aby dziękować za 50 lat istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele. Nasza wspólnota  oraz osoby spoza wspólnoty pod opieką księdza Jana Miazgi,  wsłuchiwała się w konferencje: „Otworzyć się na łaskę Odnowy” Darka Jeziornego i „Spełniona obietnica”ojca  Wita Chlondowskiego. Marcin Zieliński poprowadził nas w modlitwie o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym. Kolejnym elementem naszego spotkania była modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana w różnych dziedzinach naszego życia, oraz świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze. Kulminacyjnym punktem czuwania była Eucharystia, której przewodniczył  bp Andrzej Siemieniewski,  biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Duch Święty wypełnił nasze serca radością i pokojem. Za wszystko- Chwała Panu. Iwona Jucha i  Magdalena Szlachta

 

Świadectwo: Podczas sobotniego czuwania niesamowitym  przeżyciem była dla mnie modlitwa o Ducha Świętego, którą prowadził Marcin Zieliński dotycząca ojczyzny i  mocy Ducha Świętego. Bardzo uderzyła mnie modlitwa o powrót ludzi młodych do kościoła, ja też proszę za ludzi młodych, abyśmy umieli przyjąć moc Ducha Świętego i aby on przez nas działał. Podobały mi się również słowa mówiące o skrajnościach, jeśli pojawia się choroba, modlimy się o uzdrowienie, ale nie zawsze  ono przychodzi. Przede wszystkim  Pan powołuje mnie do wiary w Niego, cierpienia razem z Nim. Mimo, że modlę się o uzdrowienie, przyjmuję z ufnością to, czym mnie obdarza. Codziennie doświadczam Jego prowadzenia także poprzez pocieszenia, chcę móc cierpieć razem z Nim, by młodzi wrócili do kościoła. Magda  Piorun