Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

11 marca 2017 roku w domu rekolekcyjnym w Dubiecku odbył się „Dzień Skupienia” dla naszej  Wspólnoty. Prowadzący, nasz Koordynator Diecezjalny ks. Rafał Szykuła w konferencji odniósł się przede wszystkim do Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1 Tes 5,17) „nieustannie się módlcie”. W naszym byciu chrześcijaninem bardzo ważne jest: nasze CHCĘ – ja chcę być z Tobą Boże! I nasze PRAGNĘ- (pragnienie pochodzi od Ducha Św.) – pragnienie bycia bliżej Pana Boga. W życiu codziennym mamy stawać się „ikoną” Boga, żeby Bóg mógł nas przemieniać. To nasze serce jest mieszkaniem Pana Boga, a modlitwa nieustanna to właśnie przebywanie z Bogiem w naszym sercu. Często zamykamy się na Pana Boga, przez np. nasze lęki , czy JEGO zafałszowany obraz. Możemy jednak pokonać „ciemności” jeżeli: oduczymy się oskarżać Boga za doświadczone zło, dostrzeżemy cierpienie wokół nas i wyjdziemy z pomocą oraz nie pozwolimy, aby nasze cierpienie paraliżowało miłość bliźniego. Podczas homilii ks. Rafał podkreślił, że życie wiarą opiera się na 2 filarach: miłości bliźniego i naszej modlitwie. Z nich wynika przemiana nas samych i naszego SERCA. Za ten czas, który mogliśmy przeżyć na modlitwie i skupieniu Chwała Panu. Magdalena Biały

 

  

Rekolekcje w Zembrzycach

 

W dniach od 19 do 22 lutego tego roku przedstawiciele naszej Wspólnoty wraz z kapłanem ks. Janem Miazgą,  brali udział w rekolekcjach „Kościół, który się odmładza” organizowanych przez  Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem  Biskupa Grzegorza Rysia w Zembrzycach. Rekolekcje były prowadzone na kanwie Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, do biskupów Kościoła katolickiego o relacji miedzy darami hierarchicznymi  a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.  Głoszący konferencje wskazywali na to, że Kościół jest ciągle przed nami, rośnie mocą Słowa, mocą Ewangelii utrzymuje się w ciągłej młodości, a Duch Święty wzbudza dary hierarchiczne i charyzmatyczne, które można porównać do „dwóch nóg”, gdzie tylko i wyłącznie przy współpracy można pójść do przodu. Duch Święty działa w jedności, otwiera na Boga, prowadzi do Syna. Każdemu objawia się Duch Święty dla jego korzyści. Przyjmując dar (charyzmat) Bóg ustanawia relacje z Nim samym, z darem otrzymujemy samego Boga, na dary nie można zasłużyć i porównywać ze sobą, a tym bardziej zazdrościć ich sobie.  Wszystkich darów udziela Duch Święty tak, jak chce, jest suwerenny i trzeba mu się poddać, niekoniecznie liczy się  z naszym komfortem.  Aby mógł działać, musi mieć przestrzeń, trzeba pozwolić mu wkroczyć do naszego życia. Prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania w Sakramentach. Najważniejsza jest Eucharystia, bo z niej czerpiemy miłość, a to właśnie Miłość jest prawdziwą miarą charyzmatów. Zarówno dary hierarchiczne jak i charyzmatyczne ustanowił sam Jezus, dlatego zawsze powinny być w służbie Kościoła. Charyzmaty są potrzebne do czynnej misji Kościoła i winny być tak używane by tą misyjność rozpalać. Chrystus każdego wzywa do stawania się uczniem by móc wzrastać do dojrzałości w wierze. We wspólnotach powinno przejawiać się to zwłaszcza w trosce o innych, służbie, pokorze, prostocie, uniżeniu, zależność i uznania autorytetów oraz w posłuszeństwie Kościołowi. Poprzez nasze zaangażowanie i wzajemną służbę będziemy mogli stawać się uczniami by móc czynić uczniów zwłaszcza poprzez budowaniu relacji z Jezusem, naszym Mistrzem.  W tym pięknym czasie, jaki był nam dany podczas tych rekolekcji niech BÓG będzie Uwielbiony!

   

   

Wieczór Uwielbienia "Otwórz się na MIŁOSIERDZIE"

 

„Otwórz się na Miłosierdzie” to temat kolejnego Wieczoru Uwielbienia, który odbywał się w naszej parafii. Spotkanie modlitewne prowadził  proboszcz ks. Jan Miazga wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Serca Jezusa”. Wierni zgromadzeni w kościele prosili w modlitwie o zachowanie dziedzictwa Dzieci Bożych, aby nie zostało ono zdeptane. Uczestnicy spotkania zapraszali  do swoich serc Ducha Świętego nie tylko ustami, ale również tańcem uwielbienia. Przed Mszą Świętą miały miejsca świadectwa spotkań z Jezusem w codzienności. Podczas homilii wszyscy uczestnicy spotkania zostali zachęceni  do nauki codziennego rozeznawania moralnego i duchowego. Kolejnym elementem było wskazanie na modlitwę wstawienniczą wobec bliskich nam osób oraz intymny kontakt z Jezusem każdego  dnia, a także pozwolenie na to, aby On sam uzdrawiał na Jego sposób. Po Eucharystii miała miejsce adoracja, gdzie każdy miał możliwość przyprowadzenia w sercu swoich bliskich, nieobecnych, zagubionych do Pana Jezusa.