Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej w Jarosławiu

W ostatni weekend stycznia w jarosławskim Opactwie odbyły się Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej, które poprowadzili przedstawiciele łódzkich Wspólnot – „Mocni w Duchu” i „Zawierzenie”. Wszyscy pragnący modlić się wstawienniczo  ze wspólnot Odnowy archidiecezji przemyskiej brali udział  w codziennej Mszy św., w sobotę pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, w konferencjach oraz modlitwach w trzyosobowych  grupkach. Z naszej Wspólnoty na  rekolekcje wyjechało 26 osób. Uczestnikom towarzyszył również ks. Rafał Szykuła, który głosił Słowo Boże w piątek i niedzielę.  Podczas rekolekcji uczestnicy mieli okazję udoskonalić swój warsztaty modlitwy wstawienniczej. Prowadzący wskazywali na słuchanie uchem i sercem,  wiele razy odwoływali  się do miłości w posłudze drugiemu człowiekowi, która wynika z osobistej relacji z Bogiem i upodabnia nas do Chrystusa. Podkreślali również, że najważniejsze w  modlitwie wstawienniczej jest to, aby  prowadziła ona do spotkania penitenta z Jezusem, który uczy, jak radzić sobie z problemami poprzez miłość i zsyła łaskę uzdrowienia. Zadaniem zaś wstawienników jest dać nadzieję. W dalszej naszej posłudze niech Bóg będzie Uwielbiony.

     

     

     

     

 

Seminarium Odnowy Wiary dobiegło końca

We wtorek 29 listopada w naszej parafii dobiegły końca dziewięciotygodniowe rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które prowadził ks.  Bartłomiej Zakrzewski.  Z zaproszenia na ten rodzaj rekolekcji odpowiedziało około 150 osób.  Wszyscy uczestnicy spotykali się raz  w tygodniu, aby poprzez wspólną modlitwę, konferencję i spotkania w grupach odnowić relację z Panem Bogiem. Dopełnieniem każdego tygodnia była indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmował każdy uczestnik Seminarium w domu.  Tematyka rekolekcji związana była z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, w tym modlitwy, miłości Boga Ojca, grzechu i nawrócenia, uzdrowienia, działania Ducha Świętego w naszym życiu itd.  Ostatnim etapem rekolekcji było obdarowanie uczestników przez Boga darami, charyzmatami i łaskami, potrzebnymi do posługi bliźnim.  Podczas Seminarium gościliśmy także charyzmatyków  z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo i modlitwę otwierali nasze serca na działanie Boga.  O cudach, jakie Pan Bóg zdziałał w sercach podczas tych rekolekcji świadczą liczne świadectwa uczestników. Za ten pięknie spędzony czas CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ!

 

        

        

SEMINARIUM ODNOWY WIARY

26 września o godzinie 19:00 w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje „Seminarium Odnowy Wiary” dla młodzieży i osób dorosłych. Cotygodniowe spotkania trwają około 90 minut, a konferencje głosi ks. Bartłomiej Zakrzewski. Podczas spotkań w grupach  staramy się  pogłębić swoje życie duchowe i  odkrywamy piękno modlitwy z Pismem Świętym. Zapraszamy wszystkich pragnących dołączyć na nasze spotkania, aby ożywić swoją modlitwę i relację z Bogiem oraz tych, którzy chcą odnowić lub rozpocząć swoją przygodę na drodze wiary, aby żyć na nowo.

 BÓG OJCIEC KOCHA CIEBIE OSOBIŚCIE

UZDROWIENIE W MOCY JEZUSA

MODLITWA O UZDROWIENIE

ROZEZNAWANIE DUCHÓW

ZAWIERZYĆ JEZUSOWI

JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM PANEM I ZBAWICIELEM – HOMILIA

OBDAROWANIE DUCHEM ŚWIĘTYM – MODLITWA I KONFERENCJA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM