Dzień skupienia dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Krośnie 14.04.2018 r

W piękny wiosenny dzień, na czele z naszym Ks. Janem, wybraliśmy się na spotkanie wszystkich Wspólnot naszej diecezji w Krośnie w parafii p.w. św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli.

Jadąc dużym autokarem dziękowaliśmy Bogu za piękno budzącej się do życia przyrody. Na nasz dzień skupienia przyjechał również ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Po krótkim powitaniu, uwielbialiśmy Pana śpiewem, a ks. Jan wprowadził nas  w program „dnia skupienia”. Rozważanie o Zmartwychwstałym Jezusie prowadził ks. Paweł, zwracając uwagę na to, że Pan obdarowuje nas swoim pokojem, kiedy przychodzi do wylęknionych uczniów mówiąc „Pokój wam”. Zmartwychwstały Pan daje obietnicę zesłania Ducha Świętego, który „rozświetli” apostołom prawdę o zmartwychwstaniu i przekona o grzechu, a także udzieli daru władzy odpuszczania grzechów. Ks. Paweł zachęcał, aby na nowo zachwycić się tym darem, w którym Bóg jest przyjacielem, a nie sędzią, prokuratorem, czy oskarżycielem. Tak patrząc na ten dar trzeba dzielić się zachwytem i radością z odpuszczenia grzechów z drugim człowiekiem. Padły również konkretne pytania: jak  w moim towarzystwie czuje się człowiek, którego grzechy  być może zostały ujawnione, czy jest we mnie postawa braterskiej akceptacji, czy tez sędziego i oskarżyciela?

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej  Mszy Świętej, pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Jamrozka. W homilii ks. Biskup w oparciu o Słowo Boże, nakreślił obraz człowieka żyjącego Duchem, Świętym. Zachęcał również do tworzenia nowych wspólnot oraz do wychodzenia do młodych ludzi. Nakarmieni Chleb Życia, słowem Bożym i dobrym obiadem, wracaliśmy do naszych domów pełni radości,  ze śpiewam na ustach. Łucja Ważny

Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej w Jarosławiu

W ostatni weekend stycznia w jarosławskim Opactwie odbyły się Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej, które poprowadzili przedstawiciele łódzkich Wspólnot – „Mocni w Duchu” i „Zawierzenie”. Wszyscy pragnący modlić się wstawienniczo  ze wspólnot Odnowy archidiecezji przemyskiej brali udział  w codziennej Mszy św., w sobotę pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, w konferencjach oraz modlitwach w trzyosobowych  grupkach. Z naszej Wspólnoty na  rekolekcje wyjechało 26 osób. Uczestnikom towarzyszył również ks. Rafał Szykuła, który głosił Słowo Boże w piątek i niedzielę.  Podczas rekolekcji uczestnicy mieli okazję udoskonalić swój warsztaty modlitwy wstawienniczej. Prowadzący wskazywali na słuchanie uchem i sercem,  wiele razy odwoływali  się do miłości w posłudze drugiemu człowiekowi, która wynika z osobistej relacji z Bogiem i upodabnia nas do Chrystusa. Podkreślali również, że najważniejsze w  modlitwie wstawienniczej jest to, aby  prowadziła ona do spotkania penitenta z Jezusem, który uczy, jak radzić sobie z problemami poprzez miłość i zsyła łaskę uzdrowienia. Zadaniem zaś wstawienników jest dać nadzieję. W dalszej naszej posłudze niech Bóg będzie Uwielbiony.

     

     

     

     

 

Seminarium Odnowy Wiary dobiegło końca

We wtorek 29 listopada w naszej parafii dobiegły końca dziewięciotygodniowe rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które prowadził ks.  Bartłomiej Zakrzewski.  Z zaproszenia na ten rodzaj rekolekcji odpowiedziało około 150 osób.  Wszyscy uczestnicy spotykali się raz  w tygodniu, aby poprzez wspólną modlitwę, konferencję i spotkania w grupach odnowić relację z Panem Bogiem. Dopełnieniem każdego tygodnia była indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmował każdy uczestnik Seminarium w domu.  Tematyka rekolekcji związana była z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, w tym modlitwy, miłości Boga Ojca, grzechu i nawrócenia, uzdrowienia, działania Ducha Świętego w naszym życiu itd.  Ostatnim etapem rekolekcji było obdarowanie uczestników przez Boga darami, charyzmatami i łaskami, potrzebnymi do posługi bliźnim.  Podczas Seminarium gościliśmy także charyzmatyków  z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo i modlitwę otwierali nasze serca na działanie Boga.  O cudach, jakie Pan Bóg zdziałał w sercach podczas tych rekolekcji świadczą liczne świadectwa uczestników. Za ten pięknie spędzony czas CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ!