XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym


W dniach 19-20 maja 2017 na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej, odbyło się XXII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Do stóp naszej Matki przyjechały wspólnoty z całej Polski, aby dziękować za 50 lat istnienia Odnowy w Duchu Świętym w Kościele. Nasza wspólnota  oraz osoby spoza wspólnoty pod opieką księdza Jana Miazgi,  wsłuchiwała się w konferencje: „Otworzyć się na łaskę Odnowy” Darka Jeziornego i „Spełniona obietnica”ojca  Wita Chlondowskiego. Marcin Zieliński poprowadził nas w modlitwie o otwarcie na odnowę życia w Duchu Świętym. Kolejnym elementem naszego spotkania była modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana w różnych dziedzinach naszego życia, oraz świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze. Kulminacyjnym punktem czuwania była Eucharystia, której przewodniczył  bp Andrzej Siemieniewski,  biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. Duch Święty wypełnił nasze serca radością i pokojem. Za wszystko- Chwała Panu. Iwona Jucha i  Magdalena Szlachta

 

Świadectwo: Podczas sobotniego czuwania niesamowitym  przeżyciem była dla mnie modlitwa o Ducha Świętego, którą prowadził Marcin Zieliński dotycząca ojczyzny i  mocy Ducha Świętego. Bardzo uderzyła mnie modlitwa o powrót ludzi młodych do kościoła, ja też proszę za ludzi młodych, abyśmy umieli przyjąć moc Ducha Świętego i aby on przez nas działał. Podobały mi się również słowa mówiące o skrajnościach, jeśli pojawia się choroba, modlimy się o uzdrowienie, ale nie zawsze  ono przychodzi. Przede wszystkim  Pan powołuje mnie do wiary w Niego, cierpienia razem z Nim. Mimo, że modlę się o uzdrowienie, przyjmuję z ufnością to, czym mnie obdarza. Codziennie doświadczam Jego prowadzenia także poprzez pocieszenia, chcę móc cierpieć razem z Nim, by młodzi wrócili do kościoła. Magda  Piorun

 

Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

Dzień Skupienia Wspólnoty Serca Jezusa

11 marca 2017 roku w domu rekolekcyjnym w Dubiecku odbył się „Dzień Skupienia” dla naszej  Wspólnoty. Prowadzący, nasz Koordynator Diecezjalny ks. Rafał Szykuła w konferencji odniósł się przede wszystkim do Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1 Tes 5,17) „nieustannie się módlcie”. W naszym byciu chrześcijaninem bardzo ważne jest: nasze CHCĘ – ja chcę być z Tobą Boże! I nasze PRAGNĘ- (pragnienie pochodzi od Ducha Św.) – pragnienie bycia bliżej Pana Boga. W życiu codziennym mamy stawać się „ikoną” Boga, żeby Bóg mógł nas przemieniać. To nasze serce jest mieszkaniem Pana Boga, a modlitwa nieustanna to właśnie przebywanie z Bogiem w naszym sercu. Często zamykamy się na Pana Boga, przez np. nasze lęki , czy JEGO zafałszowany obraz. Możemy jednak pokonać „ciemności” jeżeli: oduczymy się oskarżać Boga za doświadczone zło, dostrzeżemy cierpienie wokół nas i wyjdziemy z pomocą oraz nie pozwolimy, aby nasze cierpienie paraliżowało miłość bliźniego. Podczas homilii ks. Rafał podkreślił, że życie wiarą opiera się na 2 filarach: miłości bliźniego i naszej modlitwie. Z nich wynika przemiana nas samych i naszego SERCA. Za ten czas, który mogliśmy przeżyć na modlitwie i skupieniu Chwała Panu. Magdalena Biały

 

  

Rekolekcje w Zembrzycach

 

W dniach od 19 do 22 lutego tego roku przedstawiciele naszej Wspólnoty wraz z kapłanem ks. Janem Miazgą,  brali udział w rekolekcjach „Kościół, który się odmładza” organizowanych przez  Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem  Biskupa Grzegorza Rysia w Zembrzycach. Rekolekcje były prowadzone na kanwie Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, do biskupów Kościoła katolickiego o relacji miedzy darami hierarchicznymi  a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła.  Głoszący konferencje wskazywali na to, że Kościół jest ciągle przed nami, rośnie mocą Słowa, mocą Ewangelii utrzymuje się w ciągłej młodości, a Duch Święty wzbudza dary hierarchiczne i charyzmatyczne, które można porównać do „dwóch nóg”, gdzie tylko i wyłącznie przy współpracy można pójść do przodu. Duch Święty działa w jedności, otwiera na Boga, prowadzi do Syna. Każdemu objawia się Duch Święty dla jego korzyści. Przyjmując dar (charyzmat) Bóg ustanawia relacje z Nim samym, z darem otrzymujemy samego Boga, na dary nie można zasłużyć i porównywać ze sobą, a tym bardziej zazdrościć ich sobie.  Wszystkich darów udziela Duch Święty tak, jak chce, jest suwerenny i trzeba mu się poddać, niekoniecznie liczy się  z naszym komfortem.  Aby mógł działać, musi mieć przestrzeń, trzeba pozwolić mu wkroczyć do naszego życia. Prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania w Sakramentach. Najważniejsza jest Eucharystia, bo z niej czerpiemy miłość, a to właśnie Miłość jest prawdziwą miarą charyzmatów. Zarówno dary hierarchiczne jak i charyzmatyczne ustanowił sam Jezus, dlatego zawsze powinny być w służbie Kościoła. Charyzmaty są potrzebne do czynnej misji Kościoła i winny być tak używane by tą misyjność rozpalać. Chrystus każdego wzywa do stawania się uczniem by móc wzrastać do dojrzałości w wierze. We wspólnotach powinno przejawiać się to zwłaszcza w trosce o innych, służbie, pokorze, prostocie, uniżeniu, zależność i uznania autorytetów oraz w posłuszeństwie Kościołowi. Poprzez nasze zaangażowanie i wzajemną służbę będziemy mogli stawać się uczniami by móc czynić uczniów zwłaszcza poprzez budowaniu relacji z Jezusem, naszym Mistrzem.  W tym pięknym czasie, jaki był nam dany podczas tych rekolekcji niech BÓG będzie Uwielbiony!