Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Przeworsku, zaprasza wszystkich zaangażowanych w ruch Odnowy, do wzięcia udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 9-16 lutego (czas ferii).
 
Z „Noty zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary”:
„W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci (por. Łk 22, 32). Ważną rzeczą będzie także zachęcanie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością Jezusa, Zbawiciela, i Maryi, Jego Matki”.
Kongregacja Nauki Wiary
 

Odpowiedzmy na zachętę skierowaną do nas przez Pasterzy Kościoła.
Program: 
Ziemia Święta – Śladami Pana Jezusa
09.02 – 16.02. 2013 
 
1 dzień:  KATOWICE– TEL AVIV – GÓRA KARMEL – HAJFA    
Zbiórka  w Katowicach-Pyrzowicach o godz. 07:20 .  Odprawa. Wylot do Tel Avivu o godz. 10:20. Lądowanie   w Tel Avivie o godz. 15. Przejazd do Hajfy – nawiedzenie Sanktuarium na Górze Karmel – Kościół Najświętszej Pani Karmelu –  Bazylika, Grota Eliasza. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
 
2 dzień:  GÓRA TABOR –  NAZARET – KANA GALILEJSKA 
Śniadanie. Specjalnymi busami wjedziemy na Górę Tabor, gdzie Chrystus ukazał się w chwale razem z Mojżeszem i Eliaszem. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu – przemiany wody w wino podczas uczty weselnej. Nazaret – miejsce dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa.  Obiadokolacja, nocleg.
 
3 dzień: GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM – TABGHA     
Śniadanie. Przejazd na Górę Ośmiu Błogosławieństw z kaplicą upamiętniającą Kazanie na Górze. Kafarnaum – zwiedzanie miasta Pana Jezusa. Tabgha – kościół cudownego rozmnożenia chleba i ryb, Kościół „Prymatu św. Piotra” na brzegu Jeziora Galilejskiego – miejsce namaszczenia Piotra na głowę Kościoła oraz cudownego połowu ryb. Rejs statkiem po jeziorze Galilejskim.  Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń  Chrztu Świętego. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Betlejem
 
4 dzień:  JEROZOLIMA  – BETLEJEM 
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną ze wspaniałym widokiem na Święte Miasto – Betfage, Bazylika Wniebowstąpienia i kościół „Pater Noster – Ojcze Nasz”,  „ Dominus Flevit – Pan Zapłakał ”,  przejście do Ogrodów Getsemani i Bazyliki  Agonii – Wszystkich Narodów. Przejazd do Betlejem, miejsca narodzenia Pana Jezusa. Pole Pasterzy, Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota św. Hieronima, Grota Mleczna. Obiadokolacja i nocleg.
 
5 dzień:  JEROZOLIMA  
Śniadanie. Przejazd do Jerozolimy – Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy. Bazylika Grobu Bożego. Przejście dzielnicą ormiańską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
 
6 dzień: BETANIA – JERYCHO – MORZE MARTWE    
Śniadanie.  Wizyta u Sióstr Karmelitanek w Betlejem – nawiedzenie relikwii bł. Miriam. Przejazd do Betanii – Sanktuarium św. Łazarza, Marii i Marty. Jerycho – najstarsze miasto na świecie – Góra Kuszenia i Sykomora – drzewo Zacheusza. Qumran – osada esseńczyków wraz z rękopisami i manuskryptami biblijnymi.
Morze Martwe – największa depresja na świecie – chwila relaksu i kąpieli dla chętnych. Powrót do Betlejem na obiadokolację i nocleg.
 
 7 dzień : JEROZOLIMA 
Śniadanie.  Przejazd do Ain Karem – Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia Jana Chrzciciela. Następnie Góra Syjon – kościół In Galikantu, Wieczernik, kościół Zaśnięcia N.M.Panny. Obiadokolacja, nocleg.
 
8 dzień : TEL AVIV – KATOWICE
Transfer na lotnisko o godz. 02.30 – odprawa, odlot do Katowic. Planowy przylot godz. 09:10. 
 
Cena : 2750 zł
 
Świadczenia :
   –  noclegi – pokoje 2, 3 – os. z łazienkami,  wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
   –  ubezpieczenie NNW i KL,  opieka pilota/przewodnika  
   –  przelot liniami czarterowymi ( godzina i miejsce wylotu może ulec  zmianie)
  –   komfortowy autokar w  Izraelu 
Dodatkowo na wstępy, napiwki, przewodników i realizację programu 100 usd!
 
Program jest ramowy i może ulec zmianom w zależności od zaistniałej sytuacji w czasie trwania wyjazdu!
 
Każdego dnia: Msza św. z homilią, możliwość spowiedzi św. i rozmowy z opiekunami duchowymi pielgrzymki
Kontakt w sprawie:  kazimierzdz@op.pl

Rekolekcje Helusz

W dniach od 20 do 23 września 2012 roku,  nasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym uczestniczyła w swoich pierwszych rekolekcjach zamkniętych w Heluszu. Prowadził je o. Daniel z Pustelni Ducha Świętego w  Czatachowie. Wraz z Ojcem towarzyszyli nam w modlitwach członkowie Wspólnoty Miłości i Miłosierdzia Jezusa – Dorota, Edek i Krysia. Rekolekcje te były szczególnym czasem dla naszej raczkującej jeszcze wspólnoty, staliśmy się jeszcze bardziej jednością ze sobą w Chrystusie.   Pan Jezus działał w nas z mocą, uzdrawiał chore ciała, leczył połamane i zranione dusze, oraz hojnie obdarowywał swoimi łaskami, darami i charyzmatami. Nikt nie wrócił z rekolekcji z pustymi rękami, każdy otrzymał nakaz ewangelizacji, głoszenia Królestwa Bożego i miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

                                                                                                

Patrycja KonopelskaRekolekcje w Heluszu o uzdrowienie wewnętrzne były wspaniałym czasem mojego życia, momentem zatrzymania się, wejściem na pustynię i spotkaniem z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i słowie Pisma Świętego. Konferencje odkrywały przede mną moc Słowa Bożego i Jego aktualność w moim życiu codziennym. Pan Jezus był, jest i będzie! Działał przez Ducha Świętego, którego wylewał na nas w obfitości swojego miłosierdzia i swej łaskawości. Za ten czas spotkania i działania Boga w życiu niech Jezus będzie uwielbiony. Chwała Panu!   

 

Magda

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

przy parafii Chrystusa Króla

w Przeworsku

 

 

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (tym, którzy są jak dzieci). Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

(Łk 10, 21 – tj. z Liturgii Słowa 29 listopada – zakończenie Seminarium)

 

 

Wspólnota przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku zrodziła się z pragnienia kontynuowania modlitwy i formacji podjętych w czasie Seminarium Życia w Duchu Świętym, które odbywało się od września do listopada 2011 r.

 

Samo Seminarium było owocem pragnień ks. proboszcza parafii Jana Miazgi, który widział w tej formie rekolekcji sposób na pogłębienie własnego życia duchowego i tych parafian, którzy nie odnaleźli się w innych wspólnotach formacyjnych już działających przy parafii. Niebagatelną rolę odegrały rekolekcje wielkopostne 2011 roku głoszone przez ks. Prałata Mariana Rajchla, który zmotywował ks. Proboszcza do podjęcia konkretnych działań zmierzających do utworzenia Wspólnoty w nurcie odnowy charyzmatycznej.

 

Ksiądz Proboszcz (wsparty radą i pomocą m.in. Kazimierza Dziedzica, który pragnienie powstania Wspólnoty Odnowy przy parafii nosił w sercu i przedstawiał Bogu na modlitwie już od kilku lat) podjął decyzję o zorganizowaniu Seminarium. O jego poprowadzenie poprosił ks. Mariusza Mika – krajowego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym.

 

„I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem”

(Zach 8, 8 – tj. z Liturgii Słowa 27 września 2011r. – rozpoczęcie Seminarium)

 

27 września 2011 r. odbyło się I spotkanie w ramach Seminarium, w którym uczestniczyło odtąd regularnie ok. 150 osób – także spoza parafii i Przeworska. Rekolekcje mogły odbyć się w pełnym wymiarze dzięki ofiarnej posłudze animatorów ze Wspólnoty Matki Miłosierdzia z Jarosławia, ks. Stanisława Mazura, s. Doroty, Doroty Filip ze Wspólnoty Miłości Krzyża z Sanoka, oraz animatorów zaangażowanych na co dzień w inne grupy formacyjne działające przy naszej parafii (Oazy Rodzin i Wspólnoty Krwi Chrystusa). Posługę modlitwy wstawienniczej podjęły ponadto wspólnoty wraz ze swoimi duchowymi opiekunami z Rzeszowa, Lubaczowa, Jarosławia, Sanoka i Pruchnika (Bóg Wam Wszystkim zapłać raz jeszcze!

 

Rekolekcje zwieńczyły uroczysta Eucharystia i spotkanie formacyjne, którego kluczowym elementem było świadectwo Bożego działania w życiu ks. Mariusza. Świadectwo to zawierało także zachętę do kontynuowania podjętej drogi Życia w Duchu Świętym.

 

Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą…

(Iz 40, 10 – tj. z Liturgii Słowa 6.12.2011 r.)

 

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem…

(Ps 96 – tj. z Liturgii Słowa 6.12.2011r.)

 

Pierwsze spotkanie rodzącej się Wspólnoty odbyło się już w kolejnym tygodniu, na progu Adwentu, w czasie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP, we wspomnienie św. Mikołaja biskupa – 6 grudnia 2011r.

 

Spotkania trwają odtąd regularnie: w każdy wtorek od godz. 19.00 (w czasie zimowym), o 20.00 (w czasie letnim). W pierwsze wtorki miesiąca gromadzimy się jako Wspólnota przy stole Eucharystii, w kolejne podejmujemy formację poprzez katechezy, pracę w grupach i osobistą medytację Słowa Bożego. Kluczowym punktem spotkań jest modlitwa uwielbienia Trójcy Przenajświętszej oraz adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ufamy, że w naszej modlitwie towarzyszy nam Niepokalana Matka Słowa Wcielonego, którą o wstawiennictwo i pomoc nieustannie prosimy.

 

Pan cię zawsze prowadzić będzie,

nasyci duszę twoją na pustkowiach.

Odmłodzi twoje kości,

tak że będziesz jak zroszony ogród

i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. (Iz 58, 11)

 

 

Opiekun duchowy wspólnoty: ks. Jan Miazga, xjmiazga@gmail.com

Lider: Kazimierz Dziedzic, kazimierzdz@op.pl