Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela W. Postu – 21.03.2010

 1. Dziś przed kaplicą zbiórka do puszek dla najbardziej potrzebujących osób, rodzin naszej parafii jako dar na święta. Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich żali o 1600
 2. Zespół Caritasu parafialnego zapraszam na spotkanie we wtorek o 1845 celem rozdysponowania złożonych środków.
 3. Chętnych na wyjazd na Spotkanie Młodych naszej archidiecezji zapraszamy w środę o godz. 1845. W tym czasie także w środę próba chóru „Gloria”.
 4. Radę Parafialną Sekcję Budowlaną zapraszam na spotkanie w środę o godz. 1845
 5. W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 6. W piątek zapraszamy na Parafialną Drogę krzyżową w plenerze o godz. 1800 w intencji o uproszenie łask na czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych. Msza św. będzie o 1730 Nie będzie w tym dniu Drogi krzyżowej o 1900 oraz w sobotę o 1700
 7. W sobotę rozpoczynamy na Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Będzie je prowadził ks. prał. Bolesław Pilek. Msze św. w tym dniu będą: 1630, 1800 z nauką ogólną i o 2000 z nauką rekolekcyjną dla młodzieży uczącej się /młodzież gimnazjalna klas III, szk. średnia/, studiującej i pracującej. W niedzielę porządek Mszy św. bez zmian z tym, że na Mszę św. o godz. 1000 zapraszamy dzieci, a po Sumie będzie nauka stanowa dla mężczyzn. Nabożeństwo Gorzkich żali o 1600 i później Msza św. już bez nauki rekolekcyjnej. O 1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. o godz. 630 tylko o godz. 800 z nauką rekolekcyjną. Od godz. 900 do 1200 i od 1400 do 1800 możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Po południu przerwa w spowiedzi od 1600 do 1630. Nie odkładajmy spowiedzi na późniejszy czas. Po Mszy św. o 1800 w poniedziałek nauka stanowa dla kobiet. We wtorek zakończenie rekolekcji Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 800, 1630 i 1800. Program jest podany w gazetce parafialnej, jest wywieszony w gablocie jak również znajduje się na stronie parafialnej w internecie. Módlmy się w intencji rekolekcjonisty jak i nas uczestników, byśmy skorzystali z czasu umocnienia naszej wiary.
 8. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. W tym dniu jest także zmiana czasu.
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zaprasza osoby niepełnosprawne, które nie pracują i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych do udziału w projekcie „Program aktywizacji społecznej” Szczegóły na tablicy ogłoszeń w gablocie.
 10. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki na stół wielkanocny Cena: 5 zł.
 11. Z prasy katolickiej polecam czasopisma: „Niedziela”, „Cuda i łaski Boże”, „Goś Niedzielny”, „Dominik” i gazetka parafialna numer świąteczny a w niej artykuły: Triduum Paschalne, Zmartwychwstanie, Miłosierdzie Boże oraz o adoracji w gronie sąsiedzkim jak i inne wydarzenia.

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela W. Postu – 14.03.2010

 1. Dziękuję za przywiezienie ziemi 500 m3, które zostanie zakończone w poniedziałek Firmom: „Budinstel”, oraz p. Józefa Słoty i p. Piotra Jedynaka. Dziękuję także p. Adamowi Marek za rozwiezienie tej ziemi na placu. Dziękuję za złożone dziś ofiary na tacę na budowę kościoła jak również wszystkim wspierającym to dzieło budowy: Bóg zapłać! Zapraszamy dziś na nabożeństwo Gorzkich żali o godz.1600.
 2. Dzieci klas II SP zapraszamy na spotkanie we wtorek i środę o 1630. W środę na to spotkanie proszony jest także jeden z rodziców dziecka.
 3. Msza św. w intencji braci z Róży św. Józefa będzie w czwartek o godz. 1800
 4. Sekcję Artystyczną Rady Parafialnej zapraszam na spotkanie w czwartek o 1830
 5. Chętnych na wyjazd na Spotkanie Młodych naszej archidiecezji w Jarosławiu, które odbędzie się w tym roku 11 kwietnia, tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapraszamy do salki w czwartek o godz. 1830
 6. W piątek jest Uroczystość św. Józefa. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Módlmy się za mężów, ojców. Jest to także dzień imienin ks. Arcybiskupa. Pamiętajmy również o Nim w naszych modlitwach.
 7. Młodzież gimnazjalną klas I zapraszamy na spotkanie w piątek o 1900
 8. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątki o 1730, 1900 i w sobotę o 1700
 9. W następną niedzielę przed kaplicą będzie zbiórka do puszek dla najbardziej potrzebujących osób, rodzin z naszej parafii, aby mogli godnie przeżyć święta.
 10. Zaproszenie do obejrzenia wystawy „Wybierz życie” przy ul. Jagiellońskiej 8 w Przeworsku w pobliżu Urzędu Miasta.
 11. Z prasy katolickiej polecamy czasopisma: „Niedziela”, „Arka”, „Gość Niedzielny”, i gazetkę parafialną nr z marca.
 12. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki na stół wielkanocny Cena: 5 zł.

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela W. Postu – 07.03.2010

 1. Dziś po Mszy św. dla każdej rodziny ministranci będą rozdawać skarbonki wielkopostne, do której wszyscy domownicy przez okres Postu, będą składali swoje ofiary rezygnując z rzeczy niekoniecznych, drobnych przyjemności. Będą w ten sposób dzielić się z najbardziej potrzebującymi. Zebrana suma zasili fundusz Archidiecezjalny Caritasu. Skarbonki przyniesiemy do kaplicy w I niedzielę po Świętach Wielkanocnych, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 2. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Taca przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Przemyślu.
 3. Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich żali o godz. 1600.
 4. Jutro Dzień Kobiet. Módlmy się w intencji wszystkich niewiast.
 5. We wtorek młodzież gimnazjalna rozpoczyna rekolekcje szkolne. Polecajmy ich w naszych modlitwach.
 6. Dzieci klas II zapraszamy na spotkanie we wtorek i środę o 1630. W środę będą do odebrania stroje komunijne. Dlatego w tym dniu przychodzą z rodzicami tylko te dzieci, które szyją takowe stroje.
 7. W środę rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością św. Józefa.
 8. Młodzież klas II gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900
 9. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: w piątek o 1730 i 1900 oraz dla dzieci w sobotę o 1700
 10. Nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczniemy w sobotę 27 marca przed Niedzielą Palmową. Spowiedź będzie w Wielki Poniedziałek. Módlmy się w tych intencjach.
 11. Taca z następnej niedzieli przeznaczona będzie na budowę kościoła. Suma w intencji dobroczyńców parafii.
 12. Z prasy katolickiej polecamy czasopisma: „Niedziela” z albumem, cena: 5,90zł, w której są drukowane kolejne części tańszych zamienników leków, „Gość Niedzielny”, „Dominik”, „Promyczek” i gazetkę parafialną nr z marca.
 13. W zakrystii są do nabycia baranki i paschaliki na stół wielkanocny. Paschaliki mogą służyć także podczas liturgii w Wielką Sobotę. Cena: 5 zł. Zebrana kwota zasili ona fundusz Caritasu Diecezjalnego i będzie pomocą w leczeniu chorych dzieci.