RÓŻANIEC, TO SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ

 

 

Pragnę dziś zatrzymać się przy słowach pozostawionych nam przez Sługę Bożego Jana Pawła II: …Różaniec to  skarb, który trzeba odkryć … Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła (RVM 43).

Ojciec św. w swoim przesłaniu mówi o różańcu jako skarbie, który został zatracony, zagubiony, rozmieniony, nieco zapomniany i wzywa wspólnotę chrześcijańską, aby na nowo odkryć modlitwę różańcową, przywrócić jej dawny blask, w pełni korzystać z jej mocy. Wymaga to od poszukujących podjęcia pewnego trudu, wysiłku, wewnętrznego przekonania się do poszukiwań, a także uzbrojenia się w cierpliwość w razie niepowodzeń. Zatem, aby nie zatrzymać się tylko na zewnętrznych deklaracjach, czy szczerych, ale płytkich i krótkotrwałych pragnieniach musimy poznać wartość i naturę skarbu, który chcemy odkryć. Modlitwa różańcowa rodzi się w konkretnym kontekście historii Kościoła i została szczegółowo opisana w bardzo licznych dokumentach Stolicy Apostolskiej, które ukazują różaniec jako:

Czytaj więcej

STRUKTURA RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

 

Według Rocznika z 2002 roku w naszej Archidiecezji modli się na różańcu ponad 110 tyś. wiernych zrzeszonych w Różach Żywego Różańca. Rzesza modlących się na różańcu jest ogromnym skarbem naszego Kościoła wobec którego nie można przejść obojętnie, dlatego Pasterz diecezji zamianował odpowiedzialnych za te wspólnoty. Zadaniem odpowiedzialnych za Róże Żywego Różańca jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących istoty ich działania oraz stworzenie możliwości rozwoju duchowego dla ludzi należących do nich. Idąc za wskazaniami Kościoła Powszechnego zobaczymy, że pierwszym dokumentem papieskim, zatwierdzającym Róże Żywego Różańca i nadającym odpusty, jest list apostolski Grzegorza XVI Benedicentes (27 I 1832). Po nim oficjalnie zabrał głos Pius IX w liście apostolskim Quod iure hagreditario (7 VIII 1877), ustanawiając zasady organizacyjne Żywego Różańca. Widzimy tutaj ogromną troskę Kościoła o nakreślenie ram organizacyjnych ujętych w przemyślane, i do danych warunków oraz potrzeb zastosowane STATUTY. Statut zatwierdzony w naszej Archidiecezji domaga się wspólnego zaangażowania wszystkich w dziele budowania go, aby kiedyś mógł tętnić życiem, wszak ma służyć dziełu określanemu jako Róże Żywego Różańca. Pomocą może okazać się tutaj dobra organizacja. Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Róż od strony organizacyjnej Statut powołuje konsulty na poziomie archidiecezji, archiprezbiteratu, dekanatu i parafii. Konsulta składa się z kapłanów odpowiedzialnych za Róże Żywego Różańca i wiernych świeckich (zelatorów). Zakres jej działalności i zadania określa znaczenie łacińskich słów od których pochodzi. Słowo consulto tłumaczymy jako: radzę się, udzielam porady. Consultatio natomiast oznacza zasięganie opinii, porad; udzielanie rad, wskazówek, wyjaśnień; naradę w jakiejś sprawie. Konsulta zatem pełni rolę pomocniczą wobec całej Rodziny Różańcowej. Powinna być miejscem gromadzenia wspólnego dobra, wymiany doświadczeń, wzajemnego ubogacania się. Sposób jej funkcjonowania pokrywa się ze sposobem funkcjonowania Róży Żywego Różańca. Papież Leon XIII scharakteryzował go w następujących słowach: …Tym sposobem poszczególne osoby składając do wspólnego skarbca mało, czerpią zeń wiele (Leon XIII, Ubi Primus). Włączenie się w działalność konsulty ma charakter dobrowolny, tzn. mogą być parafie czy dekanaty, które w niej nie uczestniczą. Warto w tym miejscu przestrzec przed tzw. pasożytnictwem, które polega na tym, że ktoś nie przyczynia się do wspólnego dobra, ale chciałby z niego korzystać, często krytykując i mając pretensje, że zawartość „wspólnego skarbca” nie spełniają jego oczekiwań. Ważne miejsce w Statucie odgrywa osoba zelatora, która poprzez swoją autentyczną gorliwość jest siłą napędową Róż Żywego Różańca. 

Czytaj więcej

RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA PRZY PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W PRZEWORSKU

 

 • Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus /1994/


 1. Krystyna Rozumkiewicz
 2. Czesława Słomińska
 3. Zofia Wojtuń
 4. Anna Słomińska
 5. Anna Szymal
 6. Anna Pieniążek
 7. Zofia Morzywałek
 8. Barbara Dawidowicz
 9. Genowefa Goń
 10. Halina Ferenc
 11. Jadwiga Lewko
 12. Wioletta Jagieła
 13. Bogumiła Jucha
 14. Barbara Dawidowicz
 15. Maria Podlęcka
 16. Urszula Kogut
 17. Danuta Najdek
 18. Grażyna Bukowy
 19. Agata Szarga
 20. Ewa Szewczyk

 • Róża św. Elżbiety /styczeń 2002/


 1. Maria Jucha
 2. Irena Błaszkowicz
 3. Barbara Borowicz
 4. Helena Drabik
 5. Krystyna Hala
 6. Brygida Jakubiec
 7. Józefa Kot
 8. Elżbieta Kowal
 9. Stanislawa Kiszka
 10. Anna Kotlińska
 11. Irena Norek
 12. Teresa Piasek
 13. Emilia Sokół
 14. Maria Urban
 15. Maria Zamorska
 16. Lucyna Ruchała
 17. Barbara Kukułka
 18. Teresa Pasierbiewicz
 19. Jolanta Szymańska
 20. Helena Słysz

 • Róża św. Faustyny /luty 2002/

 1. Maria Zawadzka
 2. Krystyna Kontek
 3. Irena Wajda-Chomik
 4. Stanislawa Gajda
 5. Zofia Buczek
 6. Jolanta Mrugała
 7. Teresa Maczuga
 8. Ewa Szczepańska
 9. Małgorzata Mikłasz
 10. Helena Pelc
 11. Barbara Tonia
 12. Teresa Surmiak
 13. Maria Słoma
 14. Elżbieta Flis
 15. Maria Sas
 16. Irena Kolano
 17. Bronisława Masztalerz
 18. Halina Laska
 19. Halina Jędrzejec
 20. Barbara Pitera

 • Róża św. Rity /kwiecień 2002/

 1. Helena Zaręba
 2. Janina Pruchnicka
 3. Ewa Pruchnicka
 4. Maria Hołub
 5. Maria Szałaj
 6. Karolina Pacuła
 7. Maria Pacuła
 8. Elżbieta Duliban
 9. Zofia Janusz
 10. Bogumiła Brud
 11. Elżbieta Golonka
 12. Teresa Pelc
 13. Zofia Sas
 14. Jadwiga Tchórzewska
 15. Maria Szejnar
 16. Lidia Najsarek
 17. Nina Błaszkowicz
 18. Bożena Maczuga
 19. Irena Majkut
 20. Barbara Jurkiewicz

 • Róża św. Józefa /kwiecień 2002/

 1. Kazimierz Dziedzic
 2. Tadeusz Błaszkowicz
 3. Marek Borowicz
 4. Franciszek Buszta
 5. Leszek Chomik
 6. Stanisław Fornal
 7. Tadeusz Goń
 8. Władysław Jucha
 9. Marian Kiszka
 10. Zbigniew Luch
 11. Antoni Morzywałek
 12. Zdzislaw Norek
 13. Eugeniusz Słoma
 14. Stanisław Ochyra
 15. Zbigniew Zawadzki
 16. Edward Krauz
 17. Jan Piasek
 18. Emil Chlebuś
 19. Wiesław Maczuga
 20. Bogusław Laska

 • Róża św. Ojca Pio /lipiec 2002/

 1. Jadwiga Szklarz
 2. Janina Mazur
 3. Selwana Szołek
 4. Maria Kos
 5. Janina Waszajło
 6. Kazimiera Rydz
 7. Teresa Chlebuś
 8. Maria Paluch
 9. Barbara Trybalska
 10. Maria Pieczko
 11. Krystyna Chudzik
 12. Bożena Sobala
 13. Zofia Ochyra
 14. Dorota Hałys
 15. Grażyna Krupa
 16. Zofia Krauz
 17. Jolanta Łobos
 18. Krystyna Wołowiec
 19. Krystyna Łobos
 20. Ewa Sowa

 • Róża św. Edyty Stein /sierpień 2004/

 1. Katarzyna Bąk
 2. Maria Bąk
 3. Maria Prychoceń
 4. Antonina Jakubiec
 5. Renata Jakubiec
 6. Anna Chlebuś
 7. Anna Wawrzyszko
 8. Bożena Wikiera
 9. Józefa Cieliczko
 10. Zofia Olech
 11. Krystyna Ziątek
 12. Krystyna Górska
 13. Ludmiła Zając
 14. Teresa Siudy
 15. Janina Wnęk
 16. Maria Maj
 17. Elżbieta Derlecka
 18. Maria Mroczka
 19. Helena Fudali
 20. Maria Zabłocki

 • Róża sł. Bożego Jana Pawła II /listopad 2006/

 1. Monika Bieniasz
 2. Alicja Borowicz
 3. Magdalena Czarny
 4. Justyna Czarny
 5. Monika Jakubiec
 6. Natalia Surmacz
 7. Małgorzata Mrugała
 8. Katarzyna Mrugała
 9. Patrycja Czepiel
 10. Agnieszka Sokół
 11. Jagoda Pelc
 12. Kinga Bełko
 13. Karolina Wikiera
 14. Anna Zięba
 15. Michał Zygmunt
 16. Anna Michalicha
 17. Agnieszka Kiszka
 18. Karolina Welman
 19. Karolina Kotlińska
 20. Katarzyna Kiszka

 • Róża św. Stanisława Kostki /listopad 2008/

 1. Sylwia Mroszczyk
 2. Karolina Uberman
 3. Karolina Cieleń
 4. Klaudia Cichoń
 5. Kamila Kozyra
 6. Gabriela Blat
 7. Martyna Fołta
 8. Paulina Fołta
 9. Karolina Trojnar
 10. Marta Makowicz
 11. Gabriela Kubrak
 12. Agata Mazurek
 13. Faustyna Jakubiec
 14. Monika Cieleń
 15. Natalia Chmiel
 16. Katarzyna Ruchała
 17. Hubert Makowicz
 18. Barbara Sokół
 19. Patrycja Wąs
 20. Aleksandra Pędzińska

 • Róża Matki Bożej Pocieszenia /luty 2009/

 1. Marta Hołub
 2. Zofia Czarny
 3. Halina Mastalerz
 4. Genowefa Jęnć
 5. Jolanta Michalik
 6. Karolina Morzywałek
 7. Regina Pietryna
 8. Zofia Mirkiewicz
 9. Zofia Kłak
 10. Zofia Piątek
 11. Bożena Makowicz
 12. Maria Makowicz
 13. Aniela Galik
 14. Krystyna Gilecka
 15. Ludwika Kurek
 16. Halina Krzyżanowska
 17. Zdzisława Żyła
 18. Halina Pędzińska
 19. Dorota Konieczny
 20. Marek Konieczny

 • Róża Ministrancka im św. Tarsycjusza /listopad 2008/


 1. ks. Wojciech Harmata
 2. Błażej Łobos
 3. Jan Rudnicki
 4. Mateusz Osypka
 5. Jakub Wajda
 6. Kacper Łobos
 7. Jakub Derlecki
 8. Marcin Piątek
 9. Rafał Wojtuń
 10. Bartłomiej Hołub
 11. Maksymilian Borowicz
 12. Maciej Firleta
 13. Jakub Pinowski
 14. Adrian Salwach
 15. Arkadiusz Płoskoń
 16. Łukasz Żyła
 17. Marek Morzywałek
 18. Bartłomiej Czyrny
 19. Michał Bielecki
 20. Maciej Głąb