Służba liturgiczna

Dnia 17 kwietnia podczas uroczystej Mszy świętej do grona ministrantów naszej rodziny parafialnej zostali włączeni

Jakub Pietrzak, Daniel Ochyra i Dawid Rączka.  Nowo przyjętym ministrantom życzymy błogosławieństwa Bożego i potrzebnych im łask w posłudze ministranckiej. Aby wytrwali i by im ta posługa przynosiła satysfakcję, że mogą być tak blisko świętych  tajemnic eucharystycznych.

Służba liturgiczna

Spotkanie formacyjne 1.

Modlitwa ministranta.

Podejmując różne funkcje w liturgii, często skupiamy uwagę, na właściwym wypełnieniu zadań, jakie zostały przydzielone poszczególnym ministrantom. Tymczasem poza przydzielonymi funkcjami ważne jest, też uczestnictwo czynne – aktywne w liturgii i świadomość tego w czym uczestniczę. Uczestnictwo czynne winno przejawiać się w naszych gestach i postawach, nie mogą być one ospałe ani tym bardziej okazujące niechęć. Uczestnictwo czynne wymaga  jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana – celebransa.

 Dlatego, że nasza aktywność jest odbiciem naszej wewnętrznej postawy wobec najpiękniejszej modlitwy kościoła i spotkania się z Bogiem. Istotę uczestnictwa w liturgii wyraża modlitwa ministranta odmawiana w zakrystii po która odmawiana jest w zakrystii, a po której winna nastąpić cisza potrzeba do bezpośredniego przygotowania się do liturgii eucharystycznej.

Po pieśni na wejście następuje pozdrowienie ołtarza i znak krzyża. Potem pozdrowienie ludu. Celebrans może wybrać jedną z czterech możliwości. Na każdą z nich odpowiadamy  "i z duchem twoim". Po wprowadzeniu do liturgii celebrans wzywa do aktu pokuty. Następnie w uroczystości, niedziele i święta używa się hymnu  "Chwała na wysokości Bogu". Obrzędy wstępne kończy kolekta, która jednocześnie stanowi wejście w liturgię słowa. Omawiając liturgię Słowa należy zwrócić uwagę na odpowiedzi:

Po pierwszym i drugim czytaniu po słowach Oto słowo Boże odpowiadamy Bogu niech będą dzięki.

Po Ewangelii po słowach Oto słowo Pańskie  odpowiadamy Chwała Tobie Chryste.

 

Służba liturgiczna

Ministrantura to powołanie do służby dla Pana. Ofiara z siebie na rzecz wspólnoty parafialnej.

Ministranci: BAJDA DOMINIK, FRYDLEWICZ JAKUB, GODLEWSKI JAKUB, SŁYSZ WIKTOR, ZIĘBA KAROL, GRYGAR KAROL,

DZIMIRA ERYK, WAJDA MARCIN, BOGACZ JAKUB, KORZENIOWSKI SZYMON, KORZENIOWSKI MICHAŁ, JĘDRZEJCZAK JAKUB,

WLAZŁO FRANEK, LECHOWICZ BARTOSZ,

MAKOWICZ RADEK, MAKOWICZ HUBERT, WAWRYSZKO WOJTEK, CICHY GRZEGORZ, CICHY BARTOSZ, MROSZCZYK MICHAŁ,

KUSIEWICZ MICHAŁ, URBAN PATRYK, SZAWAN DORIAN, KALAMARZ DAWID, OCHYRA KAROL, CHUDZIK JAKUB,

KUBIAK KAMIL, WOLLEK DANIEL, BOŻEK KAROL,  SOBALA RAFAŁ, RUCHAŁA MARCIN,  FIRLETA MACIEJ, WAJDA JAKUB,

PLOSKOŃ PRZEMYSŁAW  , PIĄTEK MARCIN

 RĄCZKA DAWID, OCHYRA DANIEL, PIETRZAK JAKUB