Kim jesteśmy ?

Kim jesteśmy???

Czym jest WKC (Wspólnota Krwi Chrystusowej) – Członkowie Wspólnoty są wierni charyzmatowi św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), ofiarowują Krew Chrystusa Ojcu Niebieskiemu, gdy w cierpieniach świata spotykają Krwawiącego Jezusa. Jest to ich droga odnowy Kościoła i świata. Wspólnota powstała w 1808 r. w Rzymie, a na teren Polski została przeszczepiona przez o. Winfried Wermter CPPS (ur. 1940) na początku lat osiemdziesiątych. W naszej parafii niniejszą wspólnotę zaszczepił ks. Piotr Lipiński (wikariusz naszej parafii) w 2005 r. Duchowość wspólnoty jest ukierunkowana na Chrystusa, który daje swoje życie jako drogocenny dar – daje nam Siebie jako pokarm, dzięki któremu zaczynamy żyć nadzieją życia wiecznego.

Krew Jezusa Chrystusa objawia miłość Bożą i podsumowuje tajemnicę paschalną śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Z tej tajemnicy nasza wspólnota czerpie światło, duchowy pokarm, siłę i radość do życia i pracy. Ponadto aby być „spokrewnionymi” z Chrystusem staramy się słuchać Słowa Bożego i działać według niego. Każde spotkanie oparte jest o Słowo Boże, którym się dzielimy i na Jego podstawie wyznaczamy sobie we wspólnocie „SŁOWO ŻYCIA” oraz „ZOBOWIĄZANIE” któro chcemy realizować, aby Słowo w nas żyło i pomogło nam głębiej przeżywać Eucharystię.

Jako ludzie wiary, zanurzeni w Krwi Chrystusa przelanej dla naszego zbawienia na Golgocie mamy kierować się niniejszymi wskazówkami:

1. Stawać w Obronie życia

Krew jest życiem, wszystkiego co żyje, a najważniejszym darem jest życie ludzkie. Dzisiejszy świat żyje w  „kulturze śmierci”, która gardzi życiem –  mamy temu się przeciwstawiać stając w obronie życia istniejącego od samego poczęcia.

2. Krew nas uzdrawia  i pojednuje (stajemy w obronie prawdy)

Mówić o pojednaniu jest dość łatwo, lecz pojednać się tak naprawdę jest bardzo trudno. Uczymy się <WYCIĄGAĆ RĘKĘ NA ZGODĘ> – to jest nasze chrześcijańskie zadanie. Chrystus przed Swą śmiercią mówi „Ojcze wybacz im bo nie wiedza co czynią” – to jest nasz drogowskaz. Modlitwa o życie w prawdzie i pokój jest naszą troską – aby pokój był wśród nas.

3. Krew nas jednoczy

Powołani jesteśmy do misji pomagania innym szczególnie tam gdzie jedność między ludźmi jest zachwiana. Naszym wysiłkiem ma być jednoczenie, podtrzymywanie i pomoc rodzinom, grupom ludzkim, sąsiedzkim i kościelnym, poprzez pracę formacyjna i animację wspólnot. Przyczyniajmy się do naprawiania relacji przerwanych i uszkodzonych, jakie spotykamy dookoła siebie (szczególnie troską obejmujemy małżeństwa przeżywające kryzysy).

4. Krew przelana z solidarności (tworzenie wspólnoty)

Jezus okazał nam swoją wielką miłość przelewając własną Krew (oddając własne życie) dla naszego zbawienia, kontynuując misję Jezusa ogarniamy troską Kościół prześladowany oraz wszystkich ludzi, którzy żyją w społeczności, w której życie straciło swoją wartość. Jednoczymy się również z chorymi i cierpiącymi.

5. Krew wzywa nas do bycia budowniczymi nadziei

Nasza nadzieja wbrew nadziei czasami wydać się może głupotą, pamiętajmy jednak że fundamentem duchowości Krwi Chrystusa jest związek (zobowiązanie) z Krzyżem. Mamy siać nadzieję tam, gdzie ludziom jej brakuje.

Duchowość Krwi Chrystusa jest drogą ku pełni życia, drogą ku Bogu i bliźniemu, drogą budowania więzi i relacji, formowania wspólnot, droga obstawania przy obronie życia, bycia narzędziami pojednania w ręku Boga, jest drogą bycia solidarnym i budowniczym nadziei.

 

 

CO ROBIMY ?

CO ROBIMY????

Formacja we wspólnocie Krwi Chrystusowej w Naszej parafii jest związana z naszym wewnętrznym pragnieniem przeżywania bogactwa Mszy Świętej. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19.00. Staramy się aby nasze spotkania były urozmaicone dlatego:

– w każdy I poniedziałek miesiąca przeżywamy mszę Świętą w kaplicy bocznej naszego Kościoła parafialnego

– w każdy III poniedziałek miesiąca nasze spotkanie oparte jest o nabożeństwo eucharystyczne w kaplicy bocznej naszego Kościoła parafialnego

– w pozostałe poniedziałki spotykamy się w salce przy parafialnej na spotkaniu formacyjnym podczas którego pogłębiamy Liturgię słowa najbliższej niedzieli, dzielimy się Słowem Bożym, obieramy z niniejszej liturgii SŁOWO ŻYCIA – które chcemy aby było naszym przewodnikiem poprzez rozpoczynający się właśnie tydzień a ponadto obieramy ZOBOWIĄZANIE, czyli zadanie, które będziemy chcieli realizować w odpowiedzi na Słowo Boże.