3 Kwiecień 2015

Nasz pokarm…

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 509

Eucharystia na nowo odkryta

Zamieszczamy opis Mszy św. przeżytej mistycznie przez boliwijską stygmatyczkę i wizjonerkę Catalinę Rivas. Władze kościelne Cochabamby, którym podlega Catalina, rozpowszechniają orędzie przez nią otrzymane od 1997 r.

"Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców" (Jan Paweł II: Encyklika o Eucharystii, 11).

Poprzez mistyczne doświadczenia spisane przez Catalinę (Katyę) Rivas, boliwijską stygmatyczkę, Pan Jezus i Matka Boża pragną nauczyć nas Kliknij aby czytać dalej... »

ks. Mateusz  Rutkowski

17 Luty 2015

Duchowy triatlon

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 603

Znalezione obrazy dla zapytania sprinterzy

Do postu gotowi…

Post, modlitwa, jałmużna są jak trzy dyscypliny spięte jedną klamrą. To duchowy triatlon.


W obrzędzie posypania popiołem głowy jest zapisana wielka opowieść wiary. Wiara jest widzeniem Boga – wciąż niebezpośrednio, wciąż przez znaki. Trzeba czytać w popiele, aby zrozumieć własną wiarę. Popiół, którym zostaną posypane nasze głowy, pochodzi ze spalonych palm wielkanocnych. Niemal rok temu wznosiłem do góry ten swoisty kwietny bukiety wiary, a teraz pochylam głowę i słyszę nad sobą jedne z najbardziej przejmujących słów: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Od razu chce się wstać z klęczek. Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski

17 Luty 2015

Jezus przychodzi do nas w codzienności

Kategoria: Bez kategorii   Wyświetleń: 666

Im bardziej zbliżamy się do Jezusa w Komunii św., tym bardziej zauważamy, że nie jesteśmy tego godni. Dlatego kapłan modli się: "Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa".

Jezus wypełnia naszą tęsknotę w Komunii św. Kliknij aby czytać dalej… »

ks. Mateusz  Rutkowski