Seminarium Odnowy Wiary dobiegło końca

We wtorek 29 listopada w naszej parafii dobiegły końca dziewięciotygodniowe rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które prowadził ks.  Bartłomiej Zakrzewski.  Z zaproszenia na ten rodzaj rekolekcji odpowiedziało około 150 osób.  Wszyscy uczestnicy spotykali się raz  w tygodniu, aby poprzez wspólną modlitwę, konferencję i spotkania w grupach odnowić relację z Panem Bogiem. Dopełnieniem każdego tygodnia była indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą podejmował każdy uczestnik Seminarium w domu.  Tematyka rekolekcji związana była z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, w tym modlitwy, miłości Boga Ojca, grzechu i nawrócenia, uzdrowienia, działania Ducha Świętego w naszym życiu itd.  Ostatnim etapem rekolekcji było obdarowanie uczestników przez Boga darami, charyzmatami i łaskami, potrzebnymi do posługi bliźnim.  Podczas Seminarium gościliśmy także charyzmatyków  z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo i modlitwę otwierali nasze serca na działanie Boga.  O cudach, jakie Pan Bóg zdziałał w sercach podczas tych rekolekcji świadczą liczne świadectwa uczestników. Za ten pięknie spędzony czas CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ!