Dzień skupienia dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Krośnie 14.04.2018 r

W piękny wiosenny dzień, na czele z naszym Ks. Janem, wybraliśmy się na spotkanie wszystkich Wspólnot naszej diecezji w Krośnie w parafii p.w. św. Piotra Apostoła i Jana z Dukli.

Jadąc dużym autokarem dziękowaliśmy Bogu za piękno budzącej się do życia przyrody. Na nasz dzień skupienia przyjechał również ks. Biskup Stanisław Jamrozek. Po krótkim powitaniu, uwielbialiśmy Pana śpiewem, a ks. Jan wprowadził nas  w program „dnia skupienia”. Rozważanie o Zmartwychwstałym Jezusie prowadził ks. Paweł, zwracając uwagę na to, że Pan obdarowuje nas swoim pokojem, kiedy przychodzi do wylęknionych uczniów mówiąc „Pokój wam”. Zmartwychwstały Pan daje obietnicę zesłania Ducha Świętego, który „rozświetli” apostołom prawdę o zmartwychwstaniu i przekona o grzechu, a także udzieli daru władzy odpuszczania grzechów. Ks. Paweł zachęcał, aby na nowo zachwycić się tym darem, w którym Bóg jest przyjacielem, a nie sędzią, prokuratorem, czy oskarżycielem. Tak patrząc na ten dar trzeba dzielić się zachwytem i radością z odpuszczenia grzechów z drugim człowiekiem. Padły również konkretne pytania: jak  w moim towarzystwie czuje się człowiek, którego grzechy  być może zostały ujawnione, czy jest we mnie postawa braterskiej akceptacji, czy tez sędziego i oskarżyciela?

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej  Mszy Świętej, pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Jamrozka. W homilii ks. Biskup w oparciu o Słowo Boże, nakreślił obraz człowieka żyjącego Duchem, Świętym. Zachęcał również do tworzenia nowych wspólnot oraz do wychodzenia do młodych ludzi. Nakarmieni Chleb Życia, słowem Bożym i dobrym obiadem, wracaliśmy do naszych domów pełni radości,  ze śpiewam na ustach. Łucja Ważny