Jubileusz Chóru Gloria – 18.11.2018 r.

W dniu 18.11.2018 r. odbył się uroczysty jubileusz związany z piętnastoleciem istnienia Chóru „Gloria” przy parafii Chrystusa Króla w Przeworsku. Obchody rozpoczęto od uczestnictwa we Mszy świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Miazga. Członkowie chóru, przygotowali oprawę liturgii Mszy Świętej.  Dalsza część świętowania odbyła się w lokalu „Gemar”, gdzie ks. proboszcz podziękował członkom za ich zaangażowanie i wieloletnią współpracę. Pan prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku Andrzej Rozpotyński, wspólnie z panią vice prezes towarzyszenia Kulturalnego „GLORIA” w Przeworsku Lucyną Pyziak złożyli życzenia oraz słowa wdzięczności na ręce kierownika chóru „Gloria”, pani Grażynie Rybce. Piętnaście lat pracy chóru, owocowało wyjazdami na kwesty parafialne, dochód z których wspierał powstającą wówczas świątynię. Członkowie chóru, przez wieloletnie zaangażowanie w życie parafii stali się częścią żywej wspólnoty kościoła i do dziś realizują słowa sentencji „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.